مقاله بررسي ارتباط عوامل مديريت کيفيت و انتقال دانش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط عوامل مديريت کيفيت و انتقال دانش
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل مديريت کيفيت
مقاله انتقال دانش
مقاله مزيت رقابتي
مقاله عملکرد سازمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: چارستاد پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر ارتباط ميان عوامل مديريت کيفيت و انتقال دانش مورد بررسي قرار گرفته است. مدل تحليلي و فرضيه هاي تحقيق بر اساس اين ارتباط بنا نهاده شده اند. عوامل مديريت کيفيت در نظر گرفته شده عبارتنداز: ارتباط با تامين کنندگان، کارتيمي، استقلال کاري، کنترل فرآيند و ارتباط با مشتريان. اين تحقيق بر روي يک نمونه ۱۰۰ تايي از مديران و مديران کيفيت ۵۴ شرکت از شرکتهاي صنعتي اراک انجام شده است. بر اساس يافته هاي اين پژوهش ارتباط ميان اکثر عوامل مديريت کيفيت و انتقال دانش داخلي و خارجي، مورد تاييد قرار گرفت.