مقاله بررسي ارتباط متقابل بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات در اقتصاد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط متقابل بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات در اقتصاد ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رابطه علي
مقاله بخش هاي کشاورزي
مقاله صنعت و خدمات در اقتصاد ايران
مقاله مدل تصحيح خطاي برداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدلو مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي بشرآبادي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه ارتباط متقابل بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات در اقتصاد ايران را در فاصله سال هاي ۲۰۰۷-۱۹۵۹ بررسي مي کند. به همين منظور از روش هم انباشتگي و مدل تصحيح خطاي برداري استفاده گرديد. داده ها و اطلاعات موردنياز از بانک اطلاعات سري هاي زماني بانک مرکزي و پايگاه داده هاي مرکز آمار ايران گردآوري شد. نتايج نشان داد كه يک رابطه عليت دوطرفه بلندمدت بين سه بخش اصلي اقتصاد ايران وجود دارد. همچنين يک رابطه کوتاه مدت (۰٫۲۹) از ارزش افزوده بخش خدمات به کشاورزي، يک رابطه کوتاه مدت (۰٫۵۹) از ارزش افزوده بخش خدمات به صنعت و در نهايت يک رابطه کوتاه مدت (۰٫۰۸) از نيروي کار بخش خدمات به ارزش افزوده آن برقرار شد. نتايج به دست آمده چارچوب مناسبي براي سياست گذاري بين بخشي و توسعه متوازن بخش ها در راستاي رشد و توسعه فراگير اقتصاد ايران فراهم مي آورد.