مقاله بررسي ارتباط مصرف غلات كامل و بيماري هاي مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط مصرف غلات كامل و بيماري هاي مزمن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غلات كامل
مقاله غلات
مقاله فيبر غذايي
مقاله بيماري هاي مزمن
مقاله سندرم متابوليك
مقاله نشانگرهاي التهابي
مقاله بيماري هاي قلبي – عروقي
مقاله ديابت
مقاله ديس ليپيدمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقت دوست فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: زري باف فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبخت ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گذر تغذيه اي و اپيدميولوژيکي در جهان با افزايش مرگ و مير ناشي از بيماري هاي غير واگير و همچنين بروز اين بيماري ها همراه است، به طوري كه پيش بيني مي شود در پانزده سال آينده، بيماري هاي قلبي – عروقي اولين علت مرگ در جهان خواهند بود. در کشور ما نيز با افزايش ميزان انرژي در دسترس افراد، گذر تغذيه اي به وقوع پيوست كه درپي آن غلات تصفيه شده، كربوهيدرات هاي تصفيه شده، روغن ها و چربي ها، نقش حايز اهميتي در افزايش انرژي در دسترس بر عهده داشته اند. به دنبال اين تغييرات، شيوع چاقي در كشور افزايش يافته است و مطالعات حاکي از شيوع بالاي چاقي شکمي بين زنان و مردان ايراني است. علاوه بر اين، در سال هاي اخير با افزايش شيوع بيماري هاي مزمن همچون ديابت و بيماري هاي قلبي – عروقي در كشور مواجه بوده ايم كه هزينه هاي درماني كلاني را نيز به خود اختصاص داده اند. طبق بررسي هاي انجام گرفته، گروه غلات كه بخش اعظم رژيم ايرانيان را تشكيل مي دهند، در بين گروه هاي غذايي كمترين تنوع را دارا مي باشند. از سوي ديگر مطالعات متعددي نشان داده اند که رژيم غذايي ۷۳% از ايرانيان نياز به اصلاح و تغيير دارد. گزارش هاي مربوط به ارتباط دريافت هاي غذايي و بيماري هاي مزمن حاکي از ارتباط معکوس بين مصرف غلات کامل و سندرم متابوليک، دور کمر هيپرتري گليسريدميک، ديابت، بيماري هاي قلبي – عروقي و نشانگرهاي التهابي مي باشند. لذا با توجه به پيامدهاي سلامتي و اقتصادي الگوي غذايي سالم و بيماري هاي مزمن، بر آنيم تا در مقاله حاضر به ارتباط مصرف غلات کامل با بيماري هاي مزمني همچون بيماري هاي قلبي – عروقي، پرفشاري خون، ديابت، سندرم متابوليك و سطح نشانگرهاي التهابي بپردازيم.