مقاله بررسي ارتباط ميان فرهنگ سازماني و سبک هاي رهبري تحول آفرين و مبادله رهبر– پيرو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مديريت دولتي از صفحه ۵۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط ميان فرهنگ سازماني و سبک هاي رهبري تحول آفرين و مبادله رهبر– پيرو
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل معادلات ساختاري
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله رهبري تحول آفرين
مقاله مبادله رهبر- پيرو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: رايج حمزه
جناب آقای / سرکار خانم: استيري مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: