مقاله بررسي ارتباط ميان ميزان سرمايه گذاري در سپرده‌ هاي بانکي و اوراق مشارکت با ميزان جذابيت سرمايه گذاري (نقدشوندگي و تشکيل سرمايه) در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در مدرس علوم انساني از صفحه ۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط ميان ميزان سرمايه گذاري در سپرده‌ هاي بانکي و اوراق مشارکت با ميزان جذابيت سرمايه گذاري (نقدشوندگي و تشکيل سرمايه) در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بورس اوراق بهادار
مقاله تشکيل سرمايه
مقاله جذابيت سرمايه گذاري
مقاله نقدشوندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انواري رستمي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: لاري سمناني بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از سوالات اساسي در خصوص بورس اوراق بهادار اين است که ارتباط ميان جاذبيت سرمايه  گذاريهاي غيربورسي و بورسي چگونه است؟ اين مقاله درصدد بررسي روابط ميان سرمايه گذاريهاي منتخب غيربورسي (سپرده  هاي بانکي و اوراق مشارکت) با جذابيت سرمايه گذاري در سهام (نقدينگي سهام و ميزان تشکيل سرمايه) شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران است. بر پايه نتايج حاصل از تحليلهاي به عمل آمده در اين تحقيق در سطح اطمينان ۹۵ درصد مي توان چنين ادعا کرد که ميان ميزان جاذبيت سرمايه گذاري در سپرده  هاي بانکي و ميزان جاذبيت سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. اين به معناي هم سويي ميزان جاذبيت سرمايه گذاري در دو بازار مختلف پولي و سرمايه اي در ايران است. نتايج حاصل از تحليلهاي به عمل آمده همچنين نشانگر آن است که علي  رغم برخي باورها و برخلاف تصورات اوليه، سرمايه گذاري در اوراق مشارکت در ايران، مخرب و رقيب فعاليتهاي بازار بورس اوراق بهادار تهران و کاهنده جذابيت سرمايه گذاري در آن نبوده و عرضه و فروش آن به عموم، تاثير بسزا و معناداري بر فعاليتهاي بورس نداشته است.