مقاله بررسي ارتباط ميزان بروز دليريوم پس از جراحي قلب و عوامل مداخله گر حين عمل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۱۶ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط ميزان بروز دليريوم پس از جراحي قلب و عوامل مداخله گر حين عمل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دليريوم
مقاله جراحي قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنواتي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: فروغي مهنوش
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: حسن تاش سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: بلوريان علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: شاه زماني مهران
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي منفرد محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حكمت منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبركرماني طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: آهي الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تغيير حاد در وضعيت ذهني است که با اختلال در سطح هوشياري، کاهش ميزان توجه و تغييرات شناختي مشخص مي شود و سير متغيري در طول دوره خود دارد. دليريوم در افراد مسن و بيماران بستري، خصوصا پس از اعمال جراحي بزرگ، شايع بوده و باﻋﺚ افزايش مرگ و مير و عوارض در بيماران مي شود. اخيرا ميزان بروز دليريوم بعد از برش جراحي قلب، بيش از c/090 گزارش شده است. تقريبا يک چهارم تا يک سوم بيماران روزهاي ۲ تا ۷ پس ازعمل جراحي قلب، دچار اختلالات روانشناختي مي شوند. باتوجه به افزايش ميزان اعمال جراحي قلب و افزايش سن بيماران به هنگام جراحي، عوارضي نظير دليريوم پس از عمل، رو به فزوني است. مطالعات متعددي بر روي اتيولوژي دليريوم پس از جراحي قلب صورت گرفته، اما هنوز دليل قاطعي براي آن بيان نشده است. در اين مطالعه بر آن شديم تا ارتباط بين ميزان بروز دليريوم پس از جراحي قلب و برخي عوامل مداخله گر حين عمل را مورد بررسي قرار دهيم.
مواد و روش ها: طي ۶ ماه ۲۵۰ بيمار بالاي ۵۰ سال که تحت جراحي CABG به طور الکتيو قرار مي گرفتند در بيمارستان شهيد مدرس تهران، به روش نمونه گيري برگزيده شدند. وضعيت روانشناختي بيماران ۵ روز قبل از عمل ۲ و ۷ روز پس از عمل توسط آزمون غربالگري MMSE مورد ارزيابي قرار گرفت، سپس با توجه به نمره آزمون و بر اساس DSM – IV، موارد ابتلا به دليريوم مشخص شدند.
يافته ها: در اين مطالعه ميزان بروز دليريوم پس از جراحي قلب باز ۴۷% مي باشد، ميزان بروز دليريوم با مدت باي پس قلبي ريوي بيشتر از ۱۲۰ دقيقه، زمان کراس کلامپ آئورت بيشتر از ۷۵ دقيقه، هماتوکريت حين عمل کمتر از c/030 و دماي حين پمپ کمتر از ۳۰ درجه سانتي گراد افزايش نشان مي داد. در اين مطالعه بين EuroSCORE و ميزان بروز دليريوم ارتباط معني داري به دست نيامد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده، در نظر گرفتن مسايل روحي رواني، بخصوص اختلالات شناختي همچون دليريوم بعد از جراحي قلب باز از اهميت بالايي برخوردار است و مي بايست مطالعات بيشتري در جهت کشف علل زمينه ساز آن انجام گيرد، چرا که حذف برخي علل زمينه ساز دليريوم مي تواند در درمان آن کمک کننده باشد.