مقاله بررسي ارتباط پلي ‌مورفيسم‌ PD-1 با بيماري اسكلروز متعدد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۸۷ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط پلي ‌مورفيسم‌ PD-1 با بيماري اسكلروز متعدد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسكلروز متعدد
مقاله پلي‌مرفيسم
مقاله PD-1
مقاله PDCDI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي شادمهري اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنام محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: شكرگزار محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سريال شيلا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي شادمهري اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي بتول
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: اميرزرگر علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اسكلروز متعدد يک بيماري التهابي مزمن دميلينه کننده سيستم اعصاب مرکزي است که منشا خود ايمن دارد. سلول هاي T خود واکنش گر به عنوان واسطه هاي مهم فرايندهاي ايمونوپاتولوژيک پذيرفته شده اند. Programmed Death 1(PD – ۱) يکي از اعضاي ابر خانواده B – ۷ – CD28 از مولکول هاي کمک تحريکي است که نقش مهار کنندگي سلول را بر عهده دارد.
روش بررسي: در اين مطالعه تعداد ۱۵۰ بيمار مبتلا به اسكلروز متعدد عود کننده – بهبود يابنده (۳۴ مرد و ۱۱۶ زن با ميانگين سني ۳۴٫۹۸) و ۲۰۲ کنترل سالم (۷۳ مرد و ۱۲۹ زن با ميانگين سني ۳۰ سال) انتخاب شدند. تا به حال بيش از ۳۰ پلي مورفيسم مختلف در اين ژن شناخته شده است. در اين مطالعه PD – 1.3 و PD – 1.9 انتخاب شدند كه PD – 1.3 در تنظيم بيان ژن به دليل اختلال در اتصال فاکتور نسخه برداري Runx1 به تقويت کننده (Enhancer) و PD – 1.9 در سنتز پروتئين با تبديل آمينو اسيد والين به آلانين دخالت دارند. پلي مورفيسم هاي (۷۱۴۶ G/A Intron 4) PD – ۱٫۳ و (۷۶۲۵ C/T Exon 5) PD – ۱٫۹ با روشPCR – RFLP  مورد بررسي قرار گرفتند. سپس فراواني آلل ها و ژنوتيپ ها در دو موقعيت فوق در دو گروه بيمار و کنترل مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که اختلاف معني داري در هر دو موقعيت فوق از آلل ها و ژنوتيپ ها بين گروه بيمار و کنترل يافت نشد.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه در اين مطالعه حجم محدودي از بيماران عود کننده – بهبود يابنده مورد بررسي قرار گرفتند، به نظر مي رسد جهت قضاوت دقيق به بررسي در حجم بسيار زيادي از بيماران خصوصا از انواع مختلف بيماري ضروري مي باشد.