مقاله بررسي ارتعاشات آزاد سه بعدي ورق دايروي FGM به روش نيمه تحليلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتعاشات آزاد سه بعدي ورق دايروي FGM به روش نيمه تحليلي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتعاشات آزاد
مقاله ورق دايره اي
مقاله FGM
مقاله روش نيمه تحليلي
مقاله روش فضاي حالت
مقاله روش مربعات ديفرانسيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي زاده محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شوقي پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به بررسي ارتعاشات آزاد سه بعدي صفحات دايروي توپرFGM  با شرايط مرزي مختلف در لبه ها پرداخته مي شود. با استفاده از روش نيمه تحليلي که ترکيبي از روش فضاي حالت(SSM)  و مربعات ديفرانسيلي (DQM) مي باشد، مساله حل شده و فرکانس هاي طبيعي و مدهاي ارتعاشي در حالت ارتعاشات آزاد به دست مي آيند و در ادامه با نوشتن برنامه کامپيوتري به کمک نرم افزارMATLAB ، جواب نهايي که همان فرکانس طبيعي ورق مي باشد بدست مي آيد و تاثير پارامترهاي مختلف بر مقدار فرکانس طبيعي در شرايط مرزي مختلف بررسي مي شود. در انتها با حل مساله نمونه عددي و در نظر گرفتن شرايط مرزي، حالات مختلف را مورد بررسي قرار داده و نتايج بدست آمده در جداولي با نتايج مشابه در مرجع [۱۸] و ANSYS مقايسه مي شود.