مقاله بررسي ارزشيابي استقرار و نگهداري سيستم مديريت سلامت (HSE) در مدارس و رتبه بندي و اعطاي ستاره به مدارس کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۲۴۸ تا ۲۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ارزشيابي استقرار و نگهداري سيستم مديريت سلامت (HSE) در مدارس و رتبه بندي و اعطاي ستاره به مدارس کشور
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله HSE
مقاله ايمني
مقاله بهداشت
مقاله مديريت
مقاله سيستم
مقاله مدارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمي عقيلي ميرمسيح
جناب آقای / سرکار خانم: جنيدي جعفري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ضياالديني سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: منابع محدود سبب عدم تعادل منابع بين جنبه هاي آموزشي و سلامتي در مدارس ايران گرديده است؛ استفاده از ابزاري موثر، سبب بهره گيري مناسب از منابع محدود موجود به منظور ارتقاي سطح سلامت در کنار سطح آموزش در مدارس خواهد شد. يک سيستم مديريت طراحي شده در زمينه سلامت در مدارس مي تواند داراي يک ابزار مناسب ارزيابي با رويکرد رتبه بندي به منظور ايجاد انگيزه فزاينده در مديران مدارس جهت ارتقاي سطح سلامت در داخل مدارس باشد؛ بديهي است اين سيستم، که زيرساخت ابزار مورد نظر خواهد بود زماني کارآمد و موثر مي باشد که همکاري هاي درون و بين بخشي به طور مناسبي برقرار گردد.
روش ها: اين پژوهش توسط يک چک ليست ۸۱ پرسشي در ۶۰ مدرسه در محدوده دانشگاه هاي علوم پزشکي در پنج استان ايران با همکاري مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت آموزش و پرورش انجام شد.
يافته ها: فقط ۲٫۴۸ درصد از مدارس پايلوت داراي کلاس هايي با فضاي مناسب حدود ۴ متر مکعب به ازاي هر دانش آموز در کلاس بودند. از طرفي تنها در ۴٫۲۱ درصد مدارس از ميز و صندلي هاي مناسب استفاده مي شد. نيز ۶٫۶۹ درصد از مدارس فاقد راه خروج اضطراري مناسب جهت استفاده در مواقع اضطراري بودند. پس از استقرار سيستم مديريت سلامت (HSE) در مدارس پايلوت، ارتقاي رتبه و ستاره هاي سلامت مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: با توجه به محدوديت ها و مشکلات ايمني و بهداشت در داخل مدارس، مي توان با استقرار و نگهداري صحيح و اثربخش سيستم مديريت سلامت (HSE) و رتبه بندي و اعطاي ستاره به مدارس کشور، به يک زيرساخت مناسب و ابزار ارزيابي و کنترل دائمي مدارس از نظر مسايل مرتبط با ايمني و بهداشت دست يافت. اميد است با اجراي اين طرح که با همکاري مشترک وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و آموزش و پرورش در سطح ملي در حال اجراست، شاهد ارتقاي مناسبي در سلامت مدارس (HSR) در کنار ايجاد عدالت اجتماعي و جلب مشارکت تمامي گروه هاي مرتبط، به خصوص دانش آموزان و اولياي آن ها باشيم.