مقاله بررسي ارزش تشخيصي شمارش گلبول سفيد و پروتئين واكنشي C در آپانديسيت حاد کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ارزش تشخيصي شمارش گلبول سفيد و پروتئين واكنشي C در آپانديسيت حاد کودکان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپانديسيت
مقاله پروتئين واكنشي C
مقاله لوكوسيت
مقاله نوتروفيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصلان آبادي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودي همت
جناب آقای / سرکار خانم: قره داغي اباسعد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي باب اله
جناب آقای / سرکار خانم: مفيدي ماني
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف نژاد اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اهميت شاخص هاي التهابي در تشخيص آپانديسيت حاد کودکان به طور دقيق روشن نشده است.
هدف: مطالعه به منظور تعيين ارزش مقادير گلبول هاي سفيد خون و پروتئين واكنشي (CRP)c، در تشخيص آپانديسيت حاد در كودكان انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي،۱۰۰ كودك با احتمال پايين آپانديسيت حاد (امتياز آلوارادو کم تر يا مساوي ۵) كه از فروردين ۱۳۸۶ لغايت ارديبهشت ۱۳۸۷ به بيمارستان كودكان تبريز مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدند. مقادير  CRP، گلبول هاي سفيد خون و درصد نوتروفيل بين بيماران با و بدون تشخيص قطعي آپانديسيت حاد مقايسه گرديد.
يافته ها: ۵۴ پسر و ۴۶ دختر با ميانگين سن۲٫۷ ±۹٫۶ سال وارد مطالعه شدند. ۴۸ بيمار به طور قطعي دچار آپانديسيت حاد بودند که به طور معني داري شاخص هاي التهابي بالاتري از کودکان غير مبتلا داشتند(p<0.001) CRP بالا بيش ترين حساسيت (%۸۵) و ارزش اخباري منفي (%۸۳) را در بين شاخص هاي التهابي داشت. هيچ يک از کودکاني که هر سه نشانگر آنها طبيعي بود، دچار آپانديسيت حاد نبودند.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد بالاتر بودن شاخص هاي التهابي در کودکان مبتلا به آپانديسيت حاد، به تنهايي جهت تشخيص يا رد بيماري کافي نيست. در موارد طبيعي بودن هر سه شاخص، احتمال آپانديسيت حاد در کودکان بسيار بعيد است.