مقاله بررسي ارزش تشخيصي CRP با حساسيت بالا براي تشخيص ۸۴ مورد آپانديسيت حاد در بيمارستان شهيد بهشتي کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ارزش تشخيصي CRP با حساسيت بالا براي تشخيص ۸۴ مورد آپانديسيت حاد در بيمارستان شهيد بهشتي کاشان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپانديسيت
مقاله حساسيت
مقاله ويژگي
مقاله CRP با حساسيت بالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: شهاب الدين محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آپانديسيت حاد، يکي از شايعترين اورژانس هاي جراحي است. قدم اصلي در تشخيص، شرح حال دقيق، ارزيابي باليني و معاينه فيزيکي مي باشد که با بررسي هاي آزمايشگاهي مثل افزايش لوکوسيتوز تقويت مي گردد. با توجه به تشخيص افتراقي زياد آپانديسيت، تشخيص آپانديسيت مشکل مي باشد. ارزش تشخيصي CRP (C-Reactive Protien) با حساسيت بالا در تشخيص آپانديسيت حاد در اين مطالعه مورد ارزيابي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در يک مطالعه توصيفي تحليلي، نمونه هاي خون ۸۴ بيمار مشکوک به آپانديسيت در بيمارستان شهيد بهشتي کاشان جهت اندازه گيري ميزان CRP با حساسيت بالا سرمي، قبل از عمل آپاندکتومي گرفته شد. بر اساس هيستوپاتولوژي بيماران به دو گروه پاتولوژي مثبت (آپانديسيت حاد) و پاتولوژي منفي (انديس نرمال) تقسيم شدند و ميزان CRP با حساسيت بالا اندازه گيري شده به روش الايزا، در اين دو گروه مقايسه گرديد.
يافته ها: از ۸۴ بيمار، ۶۱٫۹% بيماران مرد و ۳۸٫۱% زن بودند. نسبت مرد به زن ۱٫۶ به ۱ بوده است. ۸۶٫۹% بيماران با توجه به پاتولوژي آپاندکتومي مثبت و ۱۳٫۱۰% آپاندکتومي منفي داشته اند. نقطه برش حاصله براي CRP با حساسيت بالا ۳۱٫۴۸ ميکروگرم در ميلي ليتر (P=0.049) با حساسيت ۷۴% و ويژگي ۴۶% به دست آمد. سطح زير منحني ROC، ۰٫۶۶۹ بوده و ارزش اخباري مثبت ۹۰%، ارزش اخباري منفي ۲۰% حاصل گرديد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها،CRP با حساسيت بالا مي تواند در تاييد تشخيص باليني آپانديسيت قابل استفاده باشد و سبب کاهش آپاندکتومي هاي منفي غير ضروري گردد.