مقاله بررسي ارزش غذايي سطوح مختلف علوفه سيب زميني ترشي (Helianthus tuberosus) و يونجه با روش هاي برون تني و درون تني (گوسفند) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۶۳ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ارزش غذايي سطوح مختلف علوفه سيب زميني ترشي (Helianthus tuberosus) و يونجه با روش هاي برون تني و درون تني (گوسفند)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب زميني ترشي
مقاله علوفه
مقاله ارزش غذايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فضايلي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عرب نصرت آبادي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: كركودي كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهادي سيداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور تعيين ارزش غذايي علوفه گياه سيب زميني ترشي از نظر تغذيه دام انجام گرفت. بدين منظور، اين گياه در مرحله، گل دهي كامل برداشت، چاپر و خشك گرديد و سپس تركيبات شيميايي آن اندازه گيري شد. آنگاه اين علوفه با پنج نسبت شامل صفر، ١٠ ٣٠ و ٤٠ درصد با يونجه توام شد و قابليت هضم آنها با روش برون تني و نيز درون تني با استفاه از گوسفند، در قالب طرح مربع لاتين به صورت چرخشي در زمان، تعيين گرديد. تركيبات مغذي علف مزبور، به جز پروتئين خام تا حدود زيادي نزديك به يونجه بود. قابليت هضم آزمايشگاهي ماده خشك و ماده آلي تحت تاثير نسبت يونجه و علوفه سيب زميني قرار نگرفت ولي قابليت هضم ماده آلي در ماده خشک در سطح ۴۰ درصد علوفه سيب زميني کاهش نشان داد (P<0.05). نتايج آزمايش بر روي گوسفند نشان داد كه افزايش نسبت اين علوفه تا سطح ٣٠ درصد در جيره غذايي اثري بر قابليت هضم نداشت ولي وقتي ميزان علف سيب زميني ترشي به ٤٠ درصد رسيد سبب كاهش قابليت هضم ماده خشك، ماده آلي و بخش فيبري جيره شد اما بر مجموع مواد مغذي قابليت هضم و انرژي قابل متابوليسم تاثير معني داري نداشت. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه ارزش غذايي علف سيب زميني ترشي وقتي تا ميزان ٣٠ درصد جايگزين يونجه خشك گردد مي تواند مشابه با يونجه خشك باشد.