مقاله بررسي ارزش هاي اجتماعي دو نسل والدين و فرزندان درباره معيارهاي انتخاب همسر در شهر هشتگرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مسائل اجتماعي ايران (دانشگاه خوارزمي) از صفحه ۶۷ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ارزش هاي اجتماعي دو نسل والدين و فرزندان درباره معيارهاي انتخاب همسر در شهر هشتگرد
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش هاي اجتماعي
مقاله تفاوت نسلي
مقاله معيارهاي انتخاب همسر
مقاله شکاف نسلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: اصل روستا ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کم و کيف ارزش هاي اجتماعي گروه هاي مختلف يک جامعه به ويژه گروه هاي نسلي، معيار بسيارخوبي براي سنجش تغيير و تحولات اجتماعي است. مطالعه تجربي در اين خصوص از يک سو مي تواند به افزايش معرفت و دانش جامعه کمک کند و از سوي ديگر داده هاي پايه لازم را جهت سياست گذاري و برنامه ريزي هاي اجرايي در حوزه فرهنگي و اجتماعي فراهم آورد. بر اين اساس، اين پژوهش سامان يافته است. برخلاف بيشتر تحقيقات انجام شده که جمعيت مورد مطالعه آنان را ساکنان کلان شهر تهران يا شهرهاي مرکز استان ها تشکيل مي دهند، اين تحقيق به مطالعه جامعه شناختي ارزش هاي اجتماعي دو نسل در باب معيارهاي انتخاب همسر در شهر هشتگرد در استان تهران در سال ۱۳۸۴ پرداخته است. نمونه مورد مطالعه را يکصد و بيست جفت برگرفته از والدين و فرزندان تشکيل داده است.
ابزار جمع آوري اطلاعات موردنياز پرسش نامه برگرفته از پژوهش هاي قبلي بوده که پس از آزمون مقدماتي و نهايي شدن آن، با استفاده از مصاحبه حضوري تکميل شده است. يافته ها نشان مي دهد که تفاوت معناداري بين ارزش هاي اجتماعي دو نسل در زمينه انتخاب همسر از قبيل سن مناسب براي ازدواج پسر و دختر، ارجحيت زيبايي با نجابت همسر، ارجحيت تحصيلات بالا يا اصالت خانوادگي همسر، معاشرت قبل از ازدواج دختر و پسر و ازدواج فاميلي وجود دارد.