مقاله بررسي ارزش هاي اخلاقي جوانان شهري اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۷۷ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ارزش هاي اخلاقي جوانان شهري اصفهان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش هاي اخلاقي
مقاله صداقت و راستگويي
مقاله درستکاري
مقاله انصاف
مقاله گذشت
مقاله خيرخواهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني خوراسگاني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: شهابي سيامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين مقاله به بررسي ارزش هاي اخلاقي جوانان شهري اصفهان، شامل صداقت و راستگويي، درستکاري، انصاف و عدالت، گذشت، پايبندي به قول و قرار، خير خواهي و کمک به ديگران، امانتداري و يکرنگي و اخلاص مي پردازد.
روش: در انجام اين پژوهش از روش پيمايشي (Survey) استفاده شد. براي جمع آوري داده هاي ميداني با ۳۰۰ جوان با استفاده از پرسشنامه مصاحبه شد. روش نمونه گيري اين پژوهش، روش نمونه گيري دو مرحله اي است.
نتايج: نتايج حاصل نشان مي دهد ارزش هاي اخلاقي از اهميت زيادي براي جوانان برخوردار نيستند. اکثر شاخص هاي اخلاقي کمتر از حد متوسط هستند. همچنين، بيشتر ارزش هاي اخلاقي كمتر مورد توجه اعضا قرار گرفته يا رعايت مي شوند. وجود همگني ارزشي بين جوانان باعث شده خصوصيات زمينه اي، شامل: جنسيت، سن، سطح تحصيلات، وضعيت تاهل و وضعيت اقتصادي بر چگونگي ارزش هاي اخلاقي جوانان تاثيري نداشته باشد.