مقاله بررسي ارزش CRP ، ESR، لوکوسيتوز و نسبت نوتروفيل به لنفوسيت خون محيطي در تشخيص آپانديسيت حاد اطفال زير ۱۴ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در پژوهنده از صفحه ۴۲ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ارزش CRP ، ESR، لوکوسيتوز و نسبت نوتروفيل به لنفوسيت خون محيطي در تشخيص آپانديسيت حاد اطفال زير ۱۴ سال
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپانديسيت
مقاله تشخيص
مقاله اطفال
مقاله گلبول سفيد
مقاله CRP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روزرخ محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي فرد فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: مومني ناصرالدين
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله گرجي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آپانديسيت شايع ترين اورژانس شکمي و شايع ترين علت جراحي شکم در کودکان مي ‌باشد. تشخيص باليني اين بيماري در کودکان در بسياري از موارد با چالش روبرو است و روش هاي تصويربرداري و آزمايشات پاراکلينيک نيز فقط تا اندازه‌ اي توانسته ‌اند صحت در تشخيص آپانديسيت را افزايش دهند. هدف اين مطالعه تعيين کارآيي مارکرهاي مختلف در تشخيص آپانديسيت حاد بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه تشخيصي در فاصله سال هاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ بر روي کودکان زير ۱۴ سال که با تشخيص احتمالي شکم حاد در مرکز پزشکي کودکان مفيد و بيمارستان مدرس بستري بوده‌ اند، انجام شده است. ۳۰۷ بيمار با تشخيص باليني آپانديسيت حاد وارد مطالعه شدند و پس از ارزيابي هاي آزمايشگاهي شامل شمارش WBC، نسبت نوتروفيل به لنفوسيت، CRP، ESR و انجام سونوگرافي، تحت جراحي قرار گرفتند. يافته ‌هاي پاتولوژيک به عنوان استاندارد طلايي جهت تشخيص آپانديسيت در نظر گرفته شد.
يافته‌ ها: ۳۰۷ بيمار با ميانگين سني ۷٫۹±۲٫۹ در مدت انجام مطالعه تحت آپاندکتومي قرار گرفتند. شمارش گلبول ‌هاي سفيد از حساسيت بالاتري برخوردار بود و در آناليز ROC curve انجام شده بيشترين سطح زير منحني مربوط به شمارش WBC بود. در ترکيب دو آزمون تشخيصي CRP و شمارش WBC، حساسيت به %۹۶٫۱، در ترکيب سه آزمون تشخيصي به %۹۷٫۱ و در ترکيب هر چهار آزمون به %۹۹٫۱ رسيد.
نتيجه ‌گيري: در اين مطالعه، آزمون هاي پاراکلينيک مانند CRP، ESR، شمارش WBC و نسبت نوتروفيل به لنفوسيت، کارآيي قابل اعتمادي در تشخيص آپانديسيت حاد نداشتند هر چند که کاربرد ترکيبي اين آزمون ها و نرمال بودن نتيجه آن مي‌ تواند تشخيص آپانديسيت حاد را مورد ترديد قرار داده و فرصت بيشتري جهت درمان نگهدارنده در اختيار جراح قرار دهد. در استفاده ترکيبي از تست ‌ها به نظر مي ‌رسد کاربرد ترکيبي شمارش WBC و CRP با نتايج بهتري همراه باشد.