مقاله بررسي استحکام باند برشي پست زيرکونيا با دو نوع سمان مختلف به عاج ريشه و مقايسه آن با پست ‌هاي فايبر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۱۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي استحکام باند برشي پست زيرکونيا با دو نوع سمان مختلف به عاج ريشه و مقايسه آن با پست ‌هاي فايبر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فايبر
مقاله پست
مقاله زيرکونيا
مقاله استحکام باند
مقاله سمان زينک فسفات
مقاله سمان رزيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: اكبريان سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تقاضا براي ترميم هاي زيبايي امروزه سبب استفاده از پست‌ هاي همرنگ دندان شده است. دستيابي به گيرقابل اعتماد بين پست و ريشه، بسيار مهم است. پست ‌هاي همرنگ دندان پيش ساخته در انواع فايبر و زيرکونيا در بازار موجود هستند. عدم تطابق اين پست‌ ها با ديواره کانال ريشه همواره مشکلاتي را در گير پست ‌ها ايجاد کرده که نياز به ساخت پست همرنگ منطبق با کانال ريشه را پديد آورده است. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه استحکام باند برشي پست ‌هاي فايبر و پست ‌هاي ساخته شده زيرکونيا با دو نوع سمان (رزيني و زينک فسفات) به عاج ريشه است.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت تجربي و در شرايط آزمايشگاهي انجام شد. تعداد ۳۲ عدد دندان تک ريشه کشيده شده انساني تحت درمان ريشه قرار گرفتند. سپس به دو گروه پست‌ هاي فايبر و زيرکونيا تقسيم شدند. در هر گروه دو زير گروه سمان زينک فسفات و سمان Panavia F2 براي سمان کردن به کار رفت. از تست push-out جهت اندازه ‌گيري استحکام باند پست به ريشه استفاده شد. الگوي شکست نمونه ‌ها با استريوميکروسکپ ۲۰x مشاهده گرديد. نتايج با آزمون آماري ۲way ANOVA بررسي شد.
يافته‌ ها: در هر دو گروه پست استحکام باند به دست آمده با سمان Panavia F2 بالاتر از زينک فسفات بود. کمترين استحکام باند در گروه فايبر / زينک فسفات (۶۰٫۴ مگاپاسکال) و بالاترين ميزان در گروه زيرکونيا/Panavia F2 (14.92 مگاپاسکال) ديده شد. اکثر شکستهاي ايجاد شده در حد فاصل پست-سمان بود.
نتيجه ‌گيري: با استفاده از پست غير پيش ساخته زيرکونيا و سمان رزيني مي‌ توان باند بالاتري از پست‌ هاي فايبري به دست آورد. بنابراين عامل تطابق در گير پست يک عامل اساسي به شمار مي‌ رود. تنها به عامل باندينگ درگير پست نبايد تکيه کرد.