مقاله بررسي استراتژي هاي رقابتي شركت هاي صادرکننده برتر ايراني در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۶۹ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي استراتژي هاي رقابتي شركت هاي صادرکننده برتر ايراني در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژي رهبري در هزينه ها
مقاله استراتژي تمايز
مقاله استراتژي تمرکز
مقاله صنعت
مقاله صادرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان خان نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: مختاران ماهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: نوري نسب محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه رشد روز افزون ايجاد شركت هاي بين المللي و رقابت تنگاتنگ آنان براي داشتن سهم بيشتر از بازار، فضاي بسيار سختي را براي تصميم گيري مديران به وجود آورده است.در چنين فضايي که يک اشتباه يا تصميم نادرست مديران شركت ها، ممکن است به شکست دائم آنان منجر شود، داشتن استراتژي هاي رقابتي امري اجتناب ناپذير است. استراتژي هاي رقابتي در واقع جهت دهي عملکرد مديران را براي شکست رقيبان قدرتمند در بازارهاي بين المللي آشکار مي کند.
هدف از انجام اين تحقيق شناخت استراتژي هاي رقابتي شركت هاي صادرکننده برتر ايراني است.
جامعه آماري اين پژوهش ۴۴ شرکت صادر کننده برتر ايراني مي باشد، از نمونه گيري تصادفي استفاده شده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان n=36 است.سوالاتي بر اساس مدل تحقيق طراحي شده و به وسيله پرسشنامه در اختيار شركت ها قرار گرفته است و از اين تعداد ۲۷ شرکت به پرسشنامه پاسخ داده اند.
داده هاي جمع آوري شده توسط نرم افزار spss مورد تحليل آماري قرار گرفته و در اين راستا از آزمون دو جمله اي استفاده شده است.
نتيجه تحقيق بيانگر اين است که غالب شركت هاي صادرکننده ايراني از استراتژي رهبري در هزينه استفاده مي کنند و از استراتژي هاي تمايز و تمرکز کمتر بهره مي جويند.