مقاله بررسي استرس هاي شايع دانش آموزان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي استرس هاي شايع دانش آموزان شهر تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس هاي دانش آموزان
مقاله استرس تحصيلي
مقاله استرس هاي ارتباطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: كليشادي رويا
جناب آقای / سرکار خانم: ضياالديني سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استرس هاي زندگي، نقش تعيين کننده اي در سلامت رواني و جسماني دارند و به ويژه با آسيب هاي رواني و اجتماعي متعددي همراهند. شناسايي استرس هاي دانش آموزان، مبناي اساسي براي طراحي و تدوين برنامه هاي مختلف پيش گيرانه مي باشد. پژوهش حاضر، با هدف بررسي استرس هاي دانش آموزان شهر تهران انجام شد.
روش ها: ۷۶۱ دانش آموز دختر (۵۱ درصد) و پسر (۴۹ درصد) از مقاطع راهنمايي (۶۱ درصد) و دبيرستان (۳۹ درصد) از ۵ منطقه آموزشي شهر تهران به طور تصادفي انتخاب شدند و پرسش نامه استرس هاي دانش آموزان را تکميل کردند. اين پرسش نامه، در دفتر سلامت و تندرستي آموزش و پرورش تدوين و بر روي ۱۲۰ دانش آموز، اجراي مقدماتي و اعتباريابي گرديد.
يافته ها: پرسش نامه مذکور از اعتبار و پايايي مناسبي برخوردار بود. استرس هاي تحصيلي و ارتباطي بيشترين شيوع را در ميان دانش آموزان داشت. شايع ترين مشکلات تحصيلي، اضطراب از امتحان، نمره درسي و عدم علاقه به بعضي درس ها بود. شايع ترين استرس هاي ارتباطي و اجتماعي عبارت از آشنا شدن با افراد جديد، بي توجهي معلمان و کارکنان به توانايي هاي دانش آموزان، آزار رواني توسط ساير دانش آموزان، ارتباط اجتماعي نامناسب با همکلاسي ها و نداشتن دوست صميمي بود و استرس هاي مربوط به بلوغ و نوجواني نيز ميان دانش آموزان شايع بود. درصد بالايي از دانش آموزان، فضاي فيزيکي مدرسه را نامناسب ارزيابي کردند. مشکلات خانوادگي، فراواني چنداني نداشت.
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش حاضر، ضرورت ارايه مداخلات مختلف در سه زمينه مديريت استرس ها يا آموزش مهارت هاي مقابله اي، آموزش مهارت هاي مطالعه و آموزش مهارت هاي اجتماعي را در سه سطح معلمان / کارکنان، والدين و دانش آموزان مطرح مي کند.