مقاله بررسي استعاره هاي زندگي در خانواده بيماران مبتلا به اسکيزوفرني و مقايسه آن با خانواده هاي سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۱۸ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي استعاره هاي زندگي در خانواده بيماران مبتلا به اسکيزوفرني و مقايسه آن با خانواده هاي سالم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استعاره زندگي
مقاله اسکيزوفرني
مقاله خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ملاجق رسول
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي كوجنق حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: استعاره زندگي، نگرش استعاري فرد به زندگي است. هدف اين پژوهش شناختن استعاره هاي زندگي و نيز کيفيت استعاره ها از لحاظ منفي و مثبت بودن آنها در خانواده هاي بيماران مبتلا به اسکيزوفرني است. پژوهش حاضر انجام شد تا مشخص شود آيا خانواده هاي بيماران مبتلا به اسکيزوفرني استعاره هاي زندگي منفي تري نسبت به خانواده هاي افراد سالم دارند يا خير.
روش و بررسي: روش اين پژوهش از نوع توصيفي – مقايسه اي است که طي آن تعداد ۲۰ نفر از خانواده هاي بيماران مبتلا به اسکيزوفرني بستري در بيمارستان رواني با تعداد ۲۰ نفر از خانواده هاي افرادي که از نظر رواني سالم تشخيص داده شدند و از نظر ويژگي هاي جمعيت شناختي مشابه گروه بيمار مي باشند، با استفاده از آزمون فن افتراق معنايي آزگود مورد مقايسه قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که استعاره هاي به کار رفته توسط خانواده بيماران مبتلا به اسکيزوفرني نسبت به خانواده هاي افراد سالم  (P<0.001)تفاوت معني داري دارند. خانواده هاي بيماران مبتلا به اسکيزوفرني استعاره هاي زندگي منفي تري نسبت به خانواده افراد سالم دارند.
نتيجه گيري: وجود استعاره ها به شکل منفي در خانواده اين بيماران که به نوعي با بيماري ارتباط دارند، بيانگر وجود نشانه هاي خاص و شرايط خاصي است که احتمال ابتلا به بيماري را در اين خانواده ها افزايش مي دهد.