مقاله بررسي استفاده بهينه از فناوري اطلاعات توسط رزيدنت ها در دانشگاه علوم پزشکي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت سلامت از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي استفاده بهينه از فناوري اطلاعات توسط رزيدنت ها در دانشگاه علوم پزشکي ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات
مقاله مراكز آموزشي – درماني
مقاله استفادة بهينه
مقاله دستياران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تمجيد سميه
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي شريف آبادي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شناخت قابليت هاي فناوري اطلاعات و آگاهي از نيازها و علايق استفاده کننده نهايي بسيار ضروري است. به کارگيري نادرست فناوري نوين جهت انتقال دانش تخصصي، منجربه نارسايي فناوري و ائتلاف هزينه خواهد شد. هدف اين مقاله بررسي ميزان استفاده بهينه از اين فناوري از ديدگاه استفاده کنندگان نهايي آن بود.
روش بررسي: اين پژوهش به روش پيمايشي؛ و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مي باشد. جامعه پژوهش ۸۱۶ دستيار دانشگاه علوم پزشکي ايران اند که با نمونه گيري ۲۱۲ نفر انتخاب شدند. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.
يافته ها: دستياران استفاده از پست الکترونيک (
۴۸٫۶ درصد)، دستياران ديجيتال مثل PDA، (۴۷ درصد) فناوري، Athens، (۴۴٫۷ درصد)، فناوري RSS (38.5 درصد) فناوري آگاهي رساني Alert، (۳۵٫۸ درصد)، وبلاگ (۳۵٫۲ درصد)، سرويس پيام کوتاه (۳۳ درصد)، استفاده از فايل هاي صوتي الکترونيکي به ميزان زياد و بسيار زياد به ترتيب مصاديق کاربرد بهينه فناوري اطلاعات تشخيص داده اند.
نتيجه گيري: دسترسي آسان و بدون محدوديت هاي زماني و مکاني به اطلاعات مورد نياز، ميزان تنوع و روزآمد بودن منابع، وجود نيروهاي متخصص در طبقه بندي و انتقال اطلاعات تخصصي، مستند بودن و قابليت رديابي اطلاعات نقش تعيين کننده در انتخاب نوع فرايند دارند.