مقاله بررسي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي در پرتو حقوق بين الملل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۳۵۵ تا ۳۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي در پرتو حقوق بين الملل
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي
مقاله مواد ۱
مقاله ۲ و ۴
مقاله استفاده صلح آميزاز انرژي هسته اي
مقاله حق مسلم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدفضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در چارچوب معاهده منع گسترش، اهدافي سه گانه مدنظر قرار گرفته است که عبارتند از ۱) استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي ۲) عدم گسترش سلاح هاي هسته اي و ۳) خلع سلاح هسته اي. نويسندگان مقاله حاضر به مطالعه و بررسي ابعاد مختلف حق استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي و تفسير برخي از مواد معاهده مزبور (۱، ۲، ۴) پرداخته اند. در نتيجه گيري پيشنهاداتي در راستاي تحقق استفاده صلح آميز مطرح شده است.