مقاله بررسي استفاده همزمان از اولتراسونوگرافي و اسکن سستاميبي  TC99M در تشخيص قبل از عمل غده پاراتيروئيد پرکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۲۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي استفاده همزمان از اولتراسونوگرافي و اسکن سستاميبي  TC99M در تشخيص قبل از عمل غده پاراتيروئيد پرکار
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپرپاراتيروئيد اوليه
مقاله جراحي
مقاله لوکاليزاسيون قبل از عمل
مقاله اولتراسونوگرافي
مقاله اسکن سستاميبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گدازنده غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شريف فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اخي عذرا
جناب آقای / سرکار خانم: خليليان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه مطالعات لوکاليزه کننده قبل از عمل پاراتيروئيدکتومي، موجب شده تا روشهاي جراحي دو طرفه جاي خود را به اکسپلور يک طرفه بدهند. هدف از اين مطالعه، بررسي استفاده همزمان از اولتراسونوگرافي و اسکن سستاميبي جهت لوکاليزه کردن قبل از عمل غده پاراتيروئيد پرکار بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي گذشته نگر از نوع Case series بوده که در طي سال هاي ۱۳۷۷ الي ۱۳۸۷ بر روي بيماران هيپرپاراتيروئيدي که ابتدا تحت اولتراسونوگرافي و اسکن سستاميبي قرار گرفته و سپس جراحي شده بودند، انجام گرفت. در اين مطالعه مجموع هاي از اطلاعات جمعيت شناسي، بيوشيميايي، تصويربرداري و نيز پاسخ پاتولوژي و جراحي به صورت گذشته نگر جمع آوري شده و در نهايت نتايج مطالعات تصويربرداري با يافته هاي بافت شناسي و جراحي مقايسه گرديد.
يافته ها: کاربرد همزمان هر دو روش براي تعيين آدنوم ها حساسيت بالاتري (۵۳ درصد و ۸۳ درصد) نسبت به غدد هيپرپلاستيک داشت (۵۰ درصد و ۶۶ درصد). حساسيت و PPV در استفاده همزمان از اولتراسونوگرافي و اسکن سستاميبي جهت لوکاليزه کردن آدنوم منفرد به ترتيب ۸۴ درصد و ۱۰۰ درصد بود.
استنتاج: از آنجايي که اولتراسونوگرافي نتوانست حتي يک غده پاراتيروئيد را به تنهايي شناسايي کند، در مطالعه ما تفاوت معني داري بين حساسيت اسکن سستاميبي و استفاده همزمان از هر دو روش وجود نداشت. لذا در صورت استفاده از روش لوکاليزه کننده قبل از عمل، انجام اسکن سستاميبي توصيه مي شود.