مقاله بررسي اشعار طاهره صفارزاده از ديدگاه فکري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۴۵ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اشعار طاهره صفارزاده از ديدگاه فکري
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر
مقاله انديشه
مقاله انديشه هاي سياسي
مقاله انديشه اي اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با پيگيري مسير شعر نو فارسي از فروغ به اين سو، با طاهره صفارزاده مواجه ميشويم که اگرچه نخستين اثرش را در آغاز دهه چهل منتشر کرد، اما عمدتا در دهه پنجاه به شکوفايي رسيد. صفارزاده با انتشار مجموعه شعرهايي نظير «طنين در دلتا – ۱۳۴۹»، «سد و بازوان – ۱۳۵۰» و «سفرپنجم – ۱۳۵۶» خلاقيتهاي ويژه اي از خود بروز داد و در کانون توجه قرار گرفت. در اين مقاله تاکيد اصلي را بر روي انديشه قرار داديم، از اينرو که عنصر غالب در شعر صفارزاده، عنصر انديشه است. شايد توجه به اين عنصر و تاکيد بر آن و توجه به چگونگي قوام يافتن و هضم شدن آن در شعرهاي او، بتواند لزوم توجه به گسترش انديشه در کنار ساير عناصري که وجودشان در شعر لازمست را ياداور شود. در ادامه ضمن تقسيم بندي انديشه هاي شاعر به دو دسته سياسي و اجتماعي، هر کدام را بطور جداگانه مورد تحليل و بررسي قرار ميدهيم.
پژوهش حاضر به روش کتابخانه اي و به شيوه تحليل محتوي انجام گرفته است. نتيجه بيانگر اينست که او شاعريست انديشه گرا و انديشه هاي سياسي و اجتماعي در اشعار او نمود زيادي دارد.