مقاله بررسي اصلاح زيستي فنل به وسيله باکتري هاي بومي جدا شده از آب و رسوبات درياچه پريسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۸۹ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اصلاح زيستي فنل به وسيله باکتري هاي بومي جدا شده از آب و رسوبات درياچه پريسان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فنل
مقاله تجزيه
مقاله سودوموناس
مقاله اسينتوباکتر
مقاله درياچه پريشان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ دوست محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: كفيل زاده فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان جهرمي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مهجور اميراشكان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: فنل و مشتقات آن ترکيباتي به شدت سمي مي باشد که به راحتي مي توان آنها را از پساب هاي صنايع مختلفي مانند پالايشگاه هاي نفت، صنايع پتروشيمي، معادن به ويژه زغال سنگ و کارخانه هاي مواد شيميايي جداسازي کرد. به همين دليل ورود اين مواد به محيط زيست باعث آلودگي هاي شديد زيست محيطي به ويژه منابع آبي مي شود. در گذشته از روش هاي فيزيکوشيميايي براي حذف فنل و مشتقات آن استفاده مي شد اما امروزه تصفيه زيستي در اولويت قرار دارد. هدف از اين پژوهش شناسايي و جداسازي باکتري هاي تجزيه کننده فنل از درياچه پريشان و بررسي سينتيک رشد آنها مي باشد.
روش کار: ۶۰ نمونه از مناطق مختلف درياچه پريشان جمع آوري گرديد. جداسازي باکتري هاي تجزيه کننده فنل با کشت نمونه ها بر روي محيط پايه نمکي فنل براث انجام شد. براي غربالگري باکتري هاي تجزيه کننده فنل معرف برموتيمول بلو به محيط اضافه گرديد. در نهايت با کشت باکتري ها در غلظت هاي ۰٫۲ تا ۰٫۹ گرم در ليتر فنل ، توانايي تجزيه زيستي فنل اندازه گيري شد.
يافته ها: باکتري هاي کشت داده شده در محيط پايه نمکي فنل براث داراي معرف، رنگ محيط را به دليل استفاده از فنل و کاهش pH از رنگ سبز به زرد تغيير داده بودند. سودوموناس، اسينتوباکتر، کلبسيلا، سيتروباکتر و شيگلا به ترتيب غالب ترين باکتري هاي تجزيه کننده فنل جدا شده از درياچه پريشان بودند که فراواني وسيعي را در قسمت هاي مختلف درياچه داشتند. اکثر باکتري هاي جدا شده قدرت خوبي در تجزيه فنل نشان دادند به طوري که گونه هاي سودوموناس و اسينتوباکتر تا غلظت ۰٫۹-۰٫۸ گرم در ليتر، گونه هاي کلبسيلا، سيتروباکتر و شيگلا تا غلظت ۰٫۷-۰٫۶ گرم در ليتر فنل و بقيه تا غلظت حدود ۰٫۳-۰٫۲ گرم در ليتر توانايي تجزيه فنل را داشتند.
نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که درياچه پريشان داراي تعداد زيادي از باکتري هاي تجزيه کننده فنل به ويژه جنس هاي سودوموناس و استينوباکتر است که قدرت تجزيه اي بالايي دارند.