مقاله بررسي اصلاح طلبي و نوگرايي از ديدگاه فرخي يزدي (۱۳۱۸-۱۲۶۷ ش) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۴۸ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اصلاح طلبي و نوگرايي از ديدگاه فرخي يزدي (۱۳۱۸-۱۲۶۷ ش)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشروطيت
مقاله فرخي يزدي
مقاله مقالات و اشعار
مقاله اصلاح طلبي
مقاله نوگرايي غربي
مقاله اخذ علوم و فنون غربي
مقاله اولويت ها
مقاله آسيب ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفهوم اصلا ح طلبي و تجددخواهي يکي از موضوعات اصلي، گسترده و متنوع در دوره مشروطه بود و روشن فکران و مشروطه خواهان، هر کدام برداشتي خاص از آن داشتند، که بعدها تناقضات و مشکلات بسيار تاريخي، فرهنگي و سياسي ايجاد کرد.
فرخي يزدي نيز با توجه به گرايش هاي سياسي و انديشه هاي مسلکي و سبک انتقادي شديد خود، بطور جدي به اصلاحات زيربنايي و انقلاب فکري و اخذ علوم و فنون غربي مي انديشيد و در مبارزات سياسي و قلمي، بدان مي پرداخت. از اين رو بيش ترين بسامد موضوعي سرمقالات وي «انتقادات مستقيم عليه حکومت و دولت خودکامه» و «مجلس پوشالي» و سپس «اصلاح طلبي، آرمان خواهي و نوگرايي» بود، که تاکنون تحقيقي مستقل در اين باره پديد نيامده است.
نگارنده در اين نوشتار مي کوشد براساس نتايج بازخواني و تجزيه و تحليل روزنامه ها، سرمقالات و اشعار فرخي، از سه منظر زير به نقد و بررسي ديدگاه هاي وي درباره اصلاح طلبي و نوگرايي بپردازد:
الف – موانع و مشکلات بر سر راه مشروطه خواهي، اصلاحات انقلابي و فکري؛
ب – ضرورت اصلاحات انقلابي و فکري و عوامل موثر در آن؛
ج – شيوه هاي نوگرايي و اخذ علوم و فنون غربي.