مقاله بررسي اصل ولايت در سه کتاب التعرف، کشف المحجوب و مصباح الهدايه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زبان و ادبيات فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي) از صفحه ۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اصل ولايت در سه کتاب التعرف، کشف المحجوب و مصباح الهدايه
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ولايت
مقاله ولي
مقاله مريد و مراد
مقاله كرامت
مقاله التعرف
مقاله کشف المحجوب
مقاله مصباح الهدايه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلامي علي
جناب آقای / سرکار خانم: نظري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اصل «ولايت» از مهم ترين محورهاي تصوف اسلامي است. نياز سالك به ارشاد و هدايت شيخي كامل و وليي مكمل در پيمودن مسير دشوار سلوک، گردنه هاي مخوف و وادي هاي هولناک آن پيوسته در كتاب هاي تعليمي منثور و منظوم تصوف مورد تاكيد بوده است. در اين ميان نمي توان نقش موثر امهات کتب نثر صوفيانه از جمله التعرف، کشف المحجوب و مصباح الهدايه را ناديده گرفت. التعرف از جمله آثار صوفيه است که در اوايل قرن چهارم يعني قرني طلايي که تصوف در آن به کمال علمي و فني خود نزديک مي شد در نهايت ايجاز اما به شکلي دقيق و با دليل و برهان به تحکيم اصول عقايد صوفيان مي پردازد، کشف المحجوب نيز پس از شرح تعرف مستملي بخاري نخستين کتاب به زبان فارسي در تصوف است و از اين حيث در ميان کتاب هاي صوفيه از اهميتي بسزا برخوردار است، ضمن اين که هجويري در اين کتاب، به گونه اي همه جانبه و مستوفي به موضوعاتي از جمله «ولايت» مي پردازد که در حال و هواي تصوف روزگار او مطرح بود، مصباح الهدايه نيز در تصوف و اخلاق در ميان آثار فارسي قرن هفتم به بعد ممتاز و منحصر به فرد است. بررسي نظريات مولفان اين سه اثر مهم در باب «ولايت» مي تواند تا حدود زيادي نشان دهنده عقايد رايج در اين زمينه، در سه مقطع زماني متفاوت، يعني قرن هاي چهارم، پنجم و هفتم باشد و از آن جا که اين کتاب ها، قطعا از آثار قبل يا هم عصر خود بهره جسته و بر آثار بعد از خود نيز تاثيرگذار بوده اند، بررسي آن ها مي تواند مبين عقايد کلي پيرامون مساله مهم «ولايت» در تصوف اسلامي باشد.