مقاله بررسي اطمينان بيش از اندازه سرمايه گذاران و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اطمينان بيش از اندازه سرمايه گذاران و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالي رفتاري
مقاله تئوري انتظارات
مقاله روانشناسي شناختي
مقاله اطمينان بيش از اندازه سرمايه گذاران
مقاله مدل خود توضيح برداري VAR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهان خاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: نوفرستي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قراگوزلو فرهنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اطمينان بيش از اندازه سرمايه گذاران به تحليل ها و اطلاعات خود، نوعي انحراف شناختي است که فرد به دليل بازخورهاي کند و همراه با خطا از تصميمات خود در شرايط ريسک، به درک صحيح قابليت ها و مهارت هايش در تصميم گيري قادر نيست. يکي از نشانه هاي وجود اطمينان بيش از اندازه در بازار سهام، افزايش حجم معاملات سرمايه گذاران پس از تحقق بازده در دوره هاي قبل است. براي بررسي وجود چنين رابطه اي در بين سرمايه گذاران، به تشکيل مدل خود توضيح برداري (VAR) با متغيرهاي درونزا و برونزاي هفتگي و ماهيانه اقدام کرديم. نتايج به دست آمده از اين مدل، وجود رابطه معناداري را بين گردش معاملات جاري و بازده هاي بازار را با متغيرهاي هفتگي رد کرده است و زماني که از متغيرهاي ماهانه استفاده نموديم، اين رابطه معنادار بوده است؛ اما از لحاظ مقداري بسيار ناچيز مي باشد؛ سپس وجود چنين رابطه اي را در سطح تک تک شرکتها با تشکيل مدل Panel VAR، با متغيرهاي ماهيانه آزمون کرديم. در اين حالت در پي يافتن رابطه اي بين گردش معاملات جاري شرکت با بازده قبلي شرکت و بازده قبلي بازار بوديم. نتايج به دست آمده، وجود هر گونه رابطه اي را بين اين متغيرها رد کرد؛ بنابراين صرف نظر از وجود بعضي محدوديتها در بورس تهران، مي توان نتيجه گرفت اطمينان بيش از اندازه بين سرمايه گذاران و فعالان بازار وجود ندارد.