مقاله بررسي اعتبار، پايايي و هنجاريابي مقياس هيجان خواهي زاکرمن با تغييرات بسته به فرهنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۳۵ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اعتبار، پايايي و هنجاريابي مقياس هيجان خواهي زاکرمن با تغييرات بسته به فرهنگ
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتبار
مقاله پايايي
مقاله هنجاريابي
مقاله مقياس هيجان خواهي زاکرمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محوي شيرازي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي اعتبار، پايايي و هنجاريابي مقياس هيجان خواهي زاکرمن با تغييرات بسته به فرهنگ بر روي دانشجويان فني دانشگاه هاي تهران است. به اين منظور در يک بررسي ۶۶۸ نفر (۳۳۲ دختر و ۳۳۶ پسر) از ۵ دانشگاه فني و مهندسي (تهران، صنعتي شريف، خواجه نصير، امير کبير و علم و صنعت) به روش تصادفي در پژوهش مشارکت کردند. يافته هاي اين پژوهش در درجه نخست حاکي از آن است که مقياس هيجان خواهي زاکرمن بسته به فرهنگ را مي توان به عنوان يک مقياس ساده و معتبر و روا به منظور سنجش ميزان هيجان خواهي به کار برد. از طرفي، مقياس هيجان خواهي زاکرمن از اعتبار و پايايي کافي برخوردار و از يک عامل کلي اشباع است. نتايج حاصل از تحليل عاملي نشان داد که اين مقياس به ترتيب داراي شش عامل هيجان خواهي، تجربه طلبي، ماجراجويي، ملال پذيري، تنوع طلبي و گريز از بازداري است. به علاوه، بين ميزان هيجان خواهي دختران و پسران تفاوت اساسي وجود ندارد و ميزان هيجان خواهي افراد با بالا رفتن سن آن ها کاهش مي يابد. در اين پژوهش به منظور بيان نتايج آزمون هيجان خواهي بسته به فرهنگ زاکرمن، مجموعه اي استاندارد که معناي آن از يک آزمون به آزمون ديگر و از يک سطح به سطح ديگر يکسان باشد، نمره هاي خام به نمره هاي استاندارد تبديل شد. جهت انجام اين کار، نرم درصدي محاسبه، سپس با يک انتقال خطي به نمرات T تبديل شد.