مقاله بررسي اعتبار حقوقي مهريه هاي سنگين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اعتبار حقوقي مهريه هاي سنگين
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهر المسمي
مقاله قدرت بر تسليم
مقاله مهريه غرري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين مهريه هاي سنگين توسط زوجين که گاه اداي آن در توان زوج نيست از مشکلات شايع حقوقي است. اين مهريه ها اغلب به طور کلي في الذمه بر عهده زوج قرار مي گيرد در حالي که اوضاع و احوال نشان مي دهد متعهد نه تنها توان بالفعل پرداخت آن را ندارد بلکه احتمال معقولي به توانايي او در آينده نيز نيست. بطلان اين گونه مهريه ها به علت مقدور التسليم نبودن، مورد اشاره بعضي از اساتيد حقوق قرار گرفته است. اما اين اشکال تا جايي که تتبع شد، در فقه مورد استناد قرار نگرفته است. به عقيده نگارنده بطلان مهر با استناد به دليل مزبور منحصرا با اتخاذ بعضي از مباني ممکن است و پس از بحث و بررسي احتمالات مختلف در موضوع، اعتقاد به بطلان مهريه سنگين به علت مقدور التسليم نبودن ترجيح داده شده است.