مقاله بررسي اعتماد اجتماعي با نگاهي نسلي به جامعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۴۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اعتماد اجتماعي با نگاهي نسلي به جامعه
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد
مقاله اعتماد اجتماعي
مقاله نسل
مقاله تجربه عيني
مقاله تجربه ذهني
مقاله انسجام هنجاري
مقاله انسجام نهادي – سياسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني تبريزي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معيدفر سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: گلابي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اعتماد اجتماعي يکي از مفاهيم مهم و حياتي در علوم اجتماعي و عاملي در جهت تعامل بين افراد نسل هاي مختلف در جامعه است. در عين حال، اعتماد مي تواند روابط بين افراد را در سطوح خرد و کلان تسهيل نمايد. هدف از اين تحقيق، بررسي مقايسه اي اعتماد اجتماعي نسل هاي مختلف و عوامل موثر بر آن مي باشد. اين تحقيق از نوع پيمايشي و ابزار تحقيق پرسشنامه بوده و در بين ۶۷۰ نفر از افراد ۱۵ سال به بالا در سطح شهر تبريز به اجرا گذاشته شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که بين اعتماد اجتماعي نسل هاي سه گانه (نسل قبل از جنگ و انقلاب، نسل جنگ و انقلاب و نسل بعد از انقلاب و جنگ) تفاوت معناداري وجود دارد. بر اساس نتايج تحقيق اعتماد اجتماعي نسل ها، از ارزيابي نسل ها از انسجام هنجاري و نهادي در جامعه و تجربه هاي نسلي متاثر مي گردد.