مقاله بررسي اعتياد اينترنتي در نوجوانان: مطالعه متغيرهاي جنس، مقطع تحصيلي و اندازه سازمان آموزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اعتياد اينترنتي در نوجوانان: مطالعه متغيرهاي جنس، مقطع تحصيلي و اندازه سازمان آموزشي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتياد اينترنتي
مقاله نوجوانان
مقاله دانش آموزان
مقاله راهنمايي
مقاله دبيرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروجردي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي سيدآيت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در زمينه استفاده بيش از حد يا اعتياد به اينترنت، تبعاتي چون ناراحتي هاي جسمي مانند سردرد، تورم و سوزش چشم، كمردرد، گردن درد، درد مفصل انگشتان و مچ دست (مشهور به سندروم تونل کارپال)، كم خوابي يا بي خوابي و اختلال در اشتها و عوامل ديگري چون افت تحصيلي، عدم تمايل به شركت در كلاس هاي درس، محافل خانوادگي يا جمع دوستان، بي توجهي به نظافت شخصي، پرخاشگري و تمايل بيش از حد به انزوا و تنهايي گزارش شده است. بنابراين، با توجه به گسترش روزافزون استفاده از اينترنت، توجه به پيامدهاي منفي اين بستر ارتباطي مهم مي نمايد. پژوهش حاضر در پي آن است ميزان اعتياد اينترنتي را در ميان نوجوانان بررسي نمايد. روش پژوهش توصيفي و جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه دانش آموزان مقاطع راهنمايي و دبيرستان مناطق ۲۱ گانه آموزش و پرورش شهر تهران و نمونه آماري آن تعداد ۲۰۴ نفر است که به طور تصادفي انتخاب شدند. با استفاده از تست اعتياد اينترنتي يونگ، رابطه اعتياد نوجوانان مقطع راهنمايي و دبيرستان با اندازه سازمان آموزشي، جنس، و مقطع تحصيلي آنها آزموده شد. نتايج اين پژوهش اختلاف معناداري را برحسب جنس بين دختران و پسران در استفاده بيش از حد از اينترنت نشان نمي دهد، اما اختلاف معناداري را بر حسب مقطع تحصيلي كاربر و ميزان اعتياد اينترنتي بيان مي كند. بنا به يافته ديگري، بين اندازه موسسه آموزشي و ميزان اعتياد اينترنتي دانش آموزان تفاوت معناداري وجود دارد.