مقاله بررسي افت انتقال صوت مجموعه مكش هواي موتور با استفاده از مواد متخلخل عايق صوتي به روش تحليل انرژي آماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات موتور از صفحه ۲۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي افت انتقال صوت مجموعه مكش هواي موتور با استفاده از مواد متخلخل عايق صوتي به روش تحليل انرژي آماري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل انرژي آماري
مقاله مواد متخلخل
مقاله مجموعه مكش هواي موتور
مقاله افت انتقال صوت
مقاله نرم افزار AutoSEA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي فرد محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي توتي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: اميرپورملا مائده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مسايل موجود در مجموعه مكش هواي موتور ايجاد صدا در مجراي مجموعه مكش مي باشد. تحليل انرژي آماري مناسب ترين روش براي تحليل رفتار ارتعاشاتي – صوتي سازه ها در محدوده بسامد بالا است. به كمك اين روش مي توان سطح فشار صوت و پاسخ هاي ارتعاشي را پيش بيني كرد.
در اين مقاله، ابتدا مدل كامل مجموعه مكش هواي موتور يك خودرو با استفاده از روش تحليل انرژي آماري مدل سازي مي گردد. در اين مدل با ايجاد زيرمجموعه هاي مناسب و اعمال تحريك هاي مربوطه، افت انتقال صوت مجموعه مكش هواي موتور در محدوده بسامد بالا محاسبه مي شود. جهت بررسي صحت مدل سازي، يك مدل ساده از مجراي هوا با استفاده از روش تحليل انرژي آماري در نرم افزار AutoSEA تحليل گرديده و نتايج حاصل با نتايج حل تحليلي مقايسه مي شوند. در ادامه، نتايج بدست آمده از مجموعه مكش هواي موتور با داده هاي تجربي مقايسه شده و در محدوده بسامد بالا صحه گذاري مي گردند. سپس، به بررسي اثرات استفاده از مواد متخلخل بر روي افت انتقال صوت مجموعه پرداخته مي شود. نتايج نشان مي دهند كه استفاده از اين مواد اثرهاي مطلوبي در افزايش افت انتقال صوت موتور خواهند گذاشت. در نهايت، به مطالعه و بررسي اثرهاي ضخامت و جنس اين نوع مواد در افزايش افت انتقال صوت پرداخته مي شود.