مقاله بررسي افت سطح آب هاي زيرزميني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مطالعه موردي: آبخوان دشت مشهد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۶۳ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي افت سطح آب هاي زيرزميني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مطالعه موردي: آبخوان دشت مشهد)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت آب زيرزميني
مقاله آبخوان دشت مشهد
مقاله GIS
مقاله هيدروگراف تراز آب زيرزميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: جرگه محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مدني سادات حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت منابع آب به ويژه آب هاي زيرزميني، در مناطق خشك و نيمه خشك از اهميت خاصي برخوردار است. عوامل مختلف طبيعي و انساني در چند دهه اخير باعث ايجاد شرايط بحراني و افت سطح آب هاي زيرزميني در بيشتر منطقه هاي كشور از جمله استان خراسان رضوي شده است. بنابراين جهت بررسي افت سطح آب هاي زيرزميني، دشت مشهد كه يكي از مهم ترين و بزرگ ترين دشت هاي استان مي باشد، انتخاب گرديد. به منظور انجام اين پژوهش، آمار ۷۰ چاه مشاهده اي در طي ۲ دوره ۱۰ ساله (۷۶-۱۳۶۶ و ۸۷-۱۳۷۷) مورد بررسي قرار گرفت. در ابتدا داده هاي آماري جمع آوري و مرتب سازي شدند. پس از ورود داده ها به سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)، با استفاده از نقشه هاي زمين شناسي، توپوگرافي وحدكوه – دشت، با روش درون يابي، نقشه هاي خطوط هم پتانسيل و پهنه بندي افت سطح آب زيرزميني تهيه گرديد. هيدروگراف هاي تراز آب نيز در محيط نرم افزاري Excel ترسيم شدند. نتايج به دست آمده از نقشه هاي هم پهنه افت، نشان داد كه سطح آب زيرزميني در بخش هاي مركزي و غربي آبخوان تا ۳۰ متر كاهش داشته است. تمركز چاه هاي برداشت با دبي هاي بالا در اين منطقه، بر اساس نقشـه هم پهنه بهـره برداري، بيانگر مطلـب بالا مي باشد. هيدروگراف هاي تراز آب زيرزميني نشان مي دهند كه در طي۲۰ سال به ميزان ۱۲٫۱ متر، يعني به طور متوسط هر ساله ۶۰ سانتي متر سطح آب كاهش يافته است. از مهم ترين عوامل افت آب زيرزميني در دشت مشهد مي توان به پديده خشكسالي، برداشت بي رويه، ازدياد جمعيت، افزايش سطح زير كشت و تعداد زياد چاه هاي برداشت اشاره نمود.