مقاله بررسي اقتصادي تزريق امتزاجي و غيرامتزاجي گازهاي مختلف در يکي از ميادين شکاف دار ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش نفت از صفحه ۶۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اقتصادي تزريق امتزاجي و غيرامتزاجي گازهاي مختلف در يکي از ميادين شکاف دار ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تزريق گاز
مقاله بازيافت نهايي
مقاله خالص ارزش فعلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي شيرازي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ ذكريايي سيدجمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، شبيه سازي تزريق گازهاي مختلف به يکي از مخازن شکاف دار طبيعي ايران با سناريوهاي مختلف صورت پذيرفته و مورد بررسي اقتصادي نيز قرار گرفته است. گاز طبيعي، گاز نيتروژن و سپس گاز خروجي از جداکننده و گاز امتزاج پذير از مخزن بهدست آمده در شرايط مخزن تزريق شده اند. نتايج نشان مي دهند که تزريق گاز امتزاج پذير، بيشترين بازيافت را (حدود ۲/۵۷ درصد) به دنبال دارد. تزريق گازهاي طبيعي و نيتروژن، بازده تقريبا يکساني را در شرايط مخزن دارند. مدل سازي مخزن، ابتدا با استفاده از مدل نفت سياه و سپس با استفاده از مدل ترکيبي شبيه سازي شد و با بهدست آوردن ميزان تزريق گازهاي متان و نيتروژن به محاسبه اقتصادي گازهاي فوق در شرايط مخزن پرداخته شد. نتايج نشان مي دهند با درصد بازيافت نفت تقريبا يکسان از تزريق متان و نيتروژن، ميزان تزريق متان کمتري در مقايسه با نيتروژن مورد نياز خواهدبود. نتايج محاسبات اقتصادي ميدان نيز نشان می دهد که تزريق گاز طبيعي اقتصادي تر است.