مقاله بررسي اقتصادي توليد خمير كاغذ فلوتينگ از باگاس در استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم و فنون منابع طبيعي از صفحه ۴۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اقتصادي توليد خمير كاغذ فلوتينگ از باگاس در استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باگاس
مقاله خميركاغذ فلوتينگ
مقاله نقطه سربه سر
مقاله نرخ بازدهي سرمايه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثمريها احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حمصي سيداميرهومن
جناب آقای / سرکار خانم: كيايي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف بررسي امكان ساخت كاغذ فلوتينگ از باگاس در استان خوزستان از ديدگاه فني و اقتصادي انجام شده است. بررسي ها نشان داد که با توجه به پروژه هاي كشت و صنعت در دست اقدام مربوط به شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن در جنوب كشور، باگاس مي تواند يكي از مناسب ترين مواد اوليه غيرچوبي در راستاي اهداف احداث كارخانه هاي جديد توليد خمير و كاغذ فلوتينگ محسوب شود. توليد ساليانه خميركاغذ فلوتينگ از باگاس ۱۳۵۰ تن در سال در نظر گرفته شد. بدين ترتيب حجم كل سرمايه گذاري بالغ بر ۶۳۵۶٫۳ ميليون ريال پيش بيني شده است. براي ارزيابي فني و اقتصادي طرح مورد نظر از شاخص هاي اقتصادي از قبيل نرخ بازدهي سرمايه، دوره بازگشت سرمايه، نقطه سربه سر توليد استفاده شد، نتايج حاكي از آن است كه احداث كارخانه مورد نظر از توجيه فني و اقتصادي مناسبي برخوردار مي باشد.