مقاله بررسي اقتصادي توليد گاز طبيعي مايع شده (LNG) براي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۲۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اقتصادي توليد گاز طبيعي مايع شده (LNG) براي ايران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاز طبيعي
مقاله گاز طبيعي مايع شده
مقاله فن آوري هاي تبديل گاز طبيعي
مقاله تحليل هزينه – فايده
مقاله تحليل حساسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي عراقي سيدمنصور
جناب آقای / سرکار خانم: وطني علي
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حيدري آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: كسرايي زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به نام گذاري قرن حاضر به عنوان قرن گاز و جايگاه ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير گازي جهان و لزوم بهره برداري بهينه از اين موهبت الهي، به منظور افزايش توان صادرات گاز کشور در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله براي قرار گرفتن در مقام سومين توليدكننده گاز در جهان با سهم ١٠ درصد از تجارت جهاني گاز، در اين پژوهش، اجراي پروژه توليد گاز طبيعي مايع شده (LNG) به عنوان يکي از مناسب ترين راه هاي صادرات گاز طبيعي براي ايران، بررسي شده است.
بنابر نتايج به دست آمده از ارزيابي اقتصادي طرح، که از طريق روش تحليل هزينه – فايده و با استفاده از نرم افزار اکسل انجام گرفته است، اجراي اين طرح کاملا اقتصادي بوده و علاوه بر اين از سودآوري مطلوب و نرخ بازده داخلي بالايي نيز برخوردار است. با انجام تحليل حساسيت، مشخص شد که حساس ترين پارامتر در اين پروژه، قيمت فروش LNG با رابطه مستقيم است و پس از آن هزينه سرمايه اي البته با رابطه معکوس بيش ترين تاثير را بر IRR پروژه دارد. قيمت گاز خوراک نيز به صورت معکوس تاثير قابل توجه اي بر نرخ بازده داخلي پروژه داراست.