مقاله بررسي الگوهاي بيمه اسلامي (تكافل) مبتني بر مضاربه از نظر سازوكارهاي عملياتي و فقهي (فقه اماميه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در جستارهاي اقتصادي از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوهاي بيمه اسلامي (تكافل) مبتني بر مضاربه از نظر سازوكارهاي عملياتي و فقهي (فقه اماميه)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمه
مقاله تكافل
مقاله قرض
مقاله هبه
مقاله وكالت
مقاله مضاربه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقامهدوي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي گيوي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاوند مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شركت و نهاد تكافل با همان اهداف شركت بيمه، يعني به منظور پوشش خسارات ها و خطرهاي احتمالي در آينده طراحي شده است كه علاوه بر رسيدن به چنين هدفي، تكافل شوندگان را در سود حاصل از فعاليت ها و سرمايه گذاري هاي سودآور شريك مي نمايد. تكافل خانواده و تکافل عمومي مبتني بر مضاربه، الگو هايي از تكافل هستند كه در اين مقاله بررسي مي شود. گرچه اين الگو ها بر اساس عقود معينِ مضاربه، هبه، قرض و وكالت طراحي شده؛ ولي با توجه به اهداف خاصي كه اين شركت ها دنبال مي كنند، عقود مركبي است كه با مقاصد هيچ از اين عقود به تنهايي مطابقت ندارد. در اين تحقيق، تحليل فقهي ارايه شده نسبت به اين دو الگو كه با استفاده از روش تحقيق تحليل محتوا انجام شده است، صحت اين الگو ها را تاييد مي نمايد. به نظر مي رسد تكافل علاوه بر اينكه اهداف شركت هاي بيمه را تامين مي كند، با توجه به بهره مندي تكافل شوندگان در مازاد حاصله، با مباني اسلام و عدالت سازگارتر است.