مقاله بررسي الگوهاي حل و فصل منازعات و ارايه مدل بهينه حل منازعات سرزميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوهاي حل و فصل منازعات و ارايه مدل بهينه حل منازعات سرزميني
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منازعات بين المللي
مقاله منازعات سرزميني
مقاله حل و فصل منازعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدزاده پيروز
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به تناسب نيازهاي گوناگون جوامع بشري، عوامل مختلفي مي توانند منازعات بين المللي را به وجود آورند. شدت اين منازعات در نقاط مختلف جهان بسته به ميزان اهميت استراتژيک هر منطقه متغير است. با اين حال، همه مناطق ژئوپليتيک جهان کم و بيش منازعه و کشمکش را تجربه کرده اند. تاکنون پژوهشگران نظريه هاي مختلفي براي حل و فصل اين منازعات ارايه کرده اند. با بررسي نظريات مختلف حل و فصل منازعات بين المللي و بکارگيري روش تحليلي و انتقادي، پژوهش حاضر اين فرضيه را مورد ارزيابي قرار داده است که «به دليل ويژگي هاي خاص منازعات سرزميني، الگوي حل و فصل آنها متفاوت از روش هاي بکار رفته در ساير کشمکش هاي بين المللي است و نيازمند ارايه الگوي ويژه است». اين بررسي نشان مي دهد که حل و فصل منازعات سرزميني سرشتي منطقه اي داشته و مستلزم بکار گيري همزمان تاکتيک هاي متنوع و نسبتا فراوان سياسي، اقتصادي و حتي نظامي است.