مقاله بررسي الگوهاي خودناسازگاري براي شناسايي رقم هاي خودسازگار و خودناسازگار اطلسي Petunia hybrida grandiflora (Solanaceae) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوهاي خودناسازگاري براي شناسايي رقم هاي خودسازگار و خودناسازگار اطلسي Petunia hybrida grandiflora (Solanaceae)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودتلقيحي
مقاله دگرتلقيحي
مقاله Petunia hybrida grandiflora
مقاله لوله گرده
مقاله خودسازگاري
مقاله خودناسازگاري
مقاله کلاله
مقاله خامه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علومي حكيمه
جناب آقای / سرکار خانم: رضانژاد فرخنده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خودناسازگاري يکي از مهم ترين مکانيسم هاي گياهي است که توسط آن گياهان از درون زادگيري ممانعت مي کنند. در اين پژوهش رشد لوله گرده ۸ رقم گياه اطلسي در شرايط «درشيشه» و «درزيوه» در مادگي خود تلقيح و مادگي دگر تلقيح و همچنين ميزان بذردهي گل هاي خود تلقيح و دگرتلقيح، به عنوان شاخص هاي خود ناسازگاري مورد بررسي قرار گرفتند و رقم هاي خودسازگار از خودناسازگار شناسايي شدند. رشد لوله گرده در شرايط «درزيوه»، ۴۸ ساعت پس از گرده افشاني کلاله با گرده هاي گل هاي همان پايه و پايه هاي ساير رقم ها، با استفاده از ميکروسکوپ فلورسنت مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج، رشد طبيعي گرده هاي جمع آوري شده از بساک هاي تازه شکفته را در شرايط «درشيشه» در تمامي رقم ها در خامه هاي خود و دگرتلقيح نشان داد. جوانه زني و رشد لوله گرده در تمامي رقم هاي خود و دگرتلقيح در سطح کلاله به شکل طبيعي انجام گرفت. خامه ارقامي که به عنوان خودناسازگار تشخيص داده شدند، ناهنجاري هايي از جمله توقف رشد لوله گرده در ۱٫۳ ابتدايي طول خامه، نازک شدن ضخامت قطر لوله گرده در بخش هاي مياني و انتهايي طول خامه در مقايسه با رقم هاي خودسازگار خودتلقيح نشان داد. مطالعه ميزان بذردهي در نمونه هاي خودتلقيح، کاهش تعداد بذر را در مقايسه با نمونه هاي دگرتلقيح نشان داد. با استفاده از اين ويژگي ها که از مشخصات گرده افشاني ناسازگار ذکر شده اند و همچنين با استفاده از ميزان بذردهي در گرده افشاني هاي خود و دگرتلقيح، رقم هاي خودسازگار از خودناسازگار مورد تشخيص قرار گرفتند.