مقاله بررسي الگوهاي راهبرد مديريت دانش و راهبرد دانش در سازمان ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۳۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوهاي راهبرد مديريت دانش و راهبرد دانش در سازمان ها
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش
مقاله مديريت دانش
مقاله راهبرد مديريت دانش
مقاله راهبرد دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان علي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: تولايي روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعات مديريت دانش، راهبرد مديريت دانش و راهبرد دانش مفاهيمي جديد و ابداعي مي باشند كه اغلب در پروژه هاي داخل كشور چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از همين رو تحقيق حاضر با هدف بررسي و تبيين ضرورت ها، کارکردها و الگوهاي مربوط به اين دو مفهوم و بيان تفاوت هاي آن ها در سازمان ها انجام شده است. اين تحقيق با روش مطالعات کتابخانه اي انجام پذيرفته و ابزار گردآوري اطلاعات در آن فيش برداري از منابع پايگاه هاي اطلاعاتي شبكه جهاني اينترنت، كتاب ها و مقالات علمي فارسي و لاتين و پايان نامه هاي مرتبط با موضوع تحقيق بوده است. در اين مقاله پس از بيان مساله و اهميت آن، الگوهاي راهبرد مديريت دانش و الگوهاي راهبرد دانش با استفاده از منابع دست اول بررسي شده است. نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد با توجه به تفاوت ماهيت و کارکرد اين دو مفهوم، سازمان ها براي انجام پروژه هاي مديريت دانش نيازمند تدوين راهبرد مديريت دانش و راهبرد دانش خود به صورت جداگانه مي باشند. راهبرد مديريت دانش بر مبناي دسته بندي دانش به انواع دانش آشکار (صريح) و دانش پنهان (ضمني) تعريف مي شود و راهبرد دانش بيان مي کند که سازمان چه دانشي را، با چه عمقي، از چه منبعي و از چه طريقي براي پشتيباني از برنامه هاي راهبردي خود بايستي كسب نمايد.