مقاله بررسي الگوهاي گردشي تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال جو در سال هاي کم بارش ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۴۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوهاي گردشي تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال جو در سال هاي کم بارش ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوهاي گردشي
مقاله ارتفاع ژئوپتانسيل
مقاله سطح ۵۰۰ هکتوپاسکال
مقاله سالهاي کم بارش
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي هوشمند

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله داده هاي روزانه ارتفاع ژئو پتانسيل تراز ۵۰۰ هکتو پاسکال ساعت ۱۲GTM  براي مختصات صفر تا هفتاد درجه طول شرقي و ده تا شصت درجه شمالي در سالهاي کم بارش ايران (۱۹۸۳، ۱۹۸۵، ۱۹۸۷، ۱۹۸۹، ۱۹۹۰، ۱۹۹۹) از پايگاه داده هاي اقليمي NCEP/NCAR  استخراج شد. براي انتخاب مهمترين مولفه ها، اصل تبيين بيش از يک درصد مبنا قرار گرفت. اين تحليل نشان داد که با سيزده مولفه مي توان حدود ۹۲ درصد تغييرات داده ها را تبيين کرد. بر اين اساس، مقادير سيزده مولفه مبنا در ۲۱۹۰ روز (شش سال کم بارش) و هفت الگوي گردشي قابل شناسايي است. الگوي شماره يک، بيانگر جريان مداري و الگوهاي شماره ۲، ۴، ۵، ۶، ۷ معرف حاکميت فراز و برخي موارد پر ارتفاع بر روي ايران است. هنگام استقرار الگوي شماره ۳، بر روي درياي خزر يک کم ارتفاع تشکيل شده که رطوبت آن به ايران نمي رسد و بطور همزمان يک فراز ضعيف بر جنوب ايران حاکم است. تحت استقرار هر يك از الگو هاي مذكور، کشور ايران با کاهش بارندگي نسبت به ميانگين مواجه است.