مقاله بررسي الگوي تجارت محصولات عمده کشاورزي در کشور ايران با استفاده از رويکرد تجارت مجازي نهاده ها (با تاکيد بر زمين زراعي و نيروي کار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۴۵ تا ۲۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوي تجارت محصولات عمده کشاورزي در کشور ايران با استفاده از رويکرد تجارت مجازي نهاده ها (با تاکيد بر زمين زراعي و نيروي کار)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله تجارت خارجي
مقاله تجزيه و تحليل جريان مواد
مقاله زمين مجازي
مقاله نيروي کار مجازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي دستجردي پور عادله
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي بشرآبادي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسترش آزادسازي تجاري در کشورها سبب افزايش مقدار تجارت کالاهاي توليد شده در بخش هاي مختلف اقتصادي شده است. بهره گيري از روند تجارت جهاني از طريق بالا بردن قدرت رقابت پذيري مورد توجه بسياري از محققان و سياست گذاران در کشورهاي مختلف بوده است. از آنجايي که يکي از عوامل ايجاد کننده مزيت نسبي فراواني عوامل توليد است و زمين زراعي و نيروي انساني از جمله نهاده هاي فراون توليدي در بخش کشاورزي در کشور ايران محسوب مي شوند، تحقيق حاضر الگوي تجاري ايران را در بخش کشاورزي از منظر فراواني اين نهاده هاي توليدي مورد بررسي قرار داده است. براي اين منظور ميزان زمين و نيروي کار پنهان شده در صادرات و واردات محصولات کشاورزي تجارت شده به تفکيک محصولات و گروه کشورهاي شريک تجاري ايران با استفاده از روش شاخص ها و محاسبه جريان مواد در دوره زماني ۸۶-۱۳۷۶ محاسبه شده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد الگوي کنوني تجاري ايران در بخش کشاورزي با فراواني نهاده هاي زمين زراعي و نيروي انساني سازگاري ندارد. به عبارت ديگر کشور ايران علي رغم داشتن زمين فراوان مستعد کشاورزي و نيروي انساني فراوان، واردکننده خالص زمين و نيروي انساني مجازي به واسطه تجارت محصولات مختلف کشاورزي با گروه کشورهاي شريک تجاري خود بوده است. از اين رو لازم است الگوي تجاري محصولات کشاورزي در کشور ايران براي دست يابي به حداکثر سود اجتماعي و منتفع شدن از جريان تجارت بين الملل مورد بازنگري قرار گيرد.