مقاله بررسي الگوي توزيع تنش در ايمپلنت هاي دارا وفاقد ريزپيچ با استفاده از روش اجزا محدود (A Finite Element Analysis) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوي توزيع تنش در ايمپلنت هاي دارا وفاقد ريزپيچ با استفاده از روش اجزا محدود (A Finite Element Analysis)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمپلنت
مقاله ريزپيچ
مقاله روش اجزاء محدود
مقاله توزيع تنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: محضري مازيار
جناب آقای / سرکار خانم: برهاني سروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استفاده از ايمپلنت هاي دنداني در جايگزيني دندانهاي از دست رفته کاملا رايج و موثر شده است، محققين سعي در ساخت و طراحي جديد انواع ايمپلنت نموده اند، به نحوي که بتواند بيشترين مقاومت را در برابر نيروهاي وارده (تنش) داشته باشد. اين تحقيق به بررسي الگوي توزيع نيروهاي عمودي و افقي در ايمپلنت هاي دارا و فاقد ريزپيچ با روش اجزاء محدود (F.E) پرداخته است.
مواد و روشها: تحقيق با طراحي تجربي انجام و نرم افزار مجهز و پيشرفته ۱۱Ansys  براي مدل سازي، وارد کردن نيرو و ارزيابي نحوه توزيع تنش استفاده شده است. استخوان متراکم و اسفنجي در محدوده ايمپلنت با ابعاد طبيعي مدل سازي شد. در اين تحقيق سيستم ايمپلنت Implantium و Superline با قطر ۴٫۳۰ و طول ۱۲ ميلي متر، سيستم ايمپلنت Branemark MKIII و(Connect) T.B.R با قطر ۴ و طول ۱۳ ميلي متر مدل سازي شد. هر يک از مدل ها درون استخوان شبيه سازي شده قرار گرفت. نيروي عمودي ۲۰۰، افقي ۱۰۰ نيوتن و برآيند اين دو نيرو بر لينگوال اباتمنت وارد شد. ميزان تنش هاي افقي، عمودي، برشي، حداکثر تنش برشي و تنش معادل بدست آمد.
يافته ها: تحت بارگذاري نيروهاي افقي و مايل، سيستم هاي داراي ريزپيچ ميزان تنش کمتري را نسبت به سيستم هاي فاقد ريزپيچ در باکال و لينگوال نشان دادند.همچنين سيستم فاقد ريزپيچ Branemark در سطح لينگوال کمترين و در  سطح باکال بيشترين تنش را نشان داد. تحت بارگذاري نيروي عمودي سيستم هاي دارا و فاقد ريزپيچ رفتار متفاوتي را نشان دادند. سيستم T.B.R کمترين و Superline بيشترين تنش را نشان داد. سيستم Branemark بعد از Implantium در رتبه سوم قرار گرفت.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد تاثير ريزپيچ در نحوه توزيع تنش در استخوان، تحت بارگذاري هاي مختلف است. يعني دندانپزشک مي تواند از طريق انتخاب طرح خاص ايمپلنت، توزيع تنش را در استخوان هايي با کيفيت و کميت متفاوت کنترل نمايد.