مقاله بررسي الگوي خواب و ميزان خواب آلودگي در جمعيت بالاي ۱۵ سال شهر شاهرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانش و تندرستي از صفحه ۴۴ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوي خواب و ميزان خواب آلودگي در جمعيت بالاي ۱۵ سال شهر شاهرود
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات خواب
مقاله خواب آلودگي
مقاله آپنه خواب
مقاله معيار خواب آلودگي اپوورث
مقاله بي خوابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به شيوع نسبتا بالاي اختلالات خواب در جمعيت عمومي و تاثير آن بر عملکرد ذهني و جسمي افراد، اين مطالعه، با هدف بررسي الگوي خواب و خواب آلودگي روزانه و عوامل موثر بر آن در جمعيت شهري شهر شاهرود انجام شده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه از تعداد ۴۰۰ نفر نمونه انتخاب شده به روش تصادفي دو مرحله اي تعداد ۳۷۷ نفر به يک پرسش نامه ۴۸ سوالي پاسخ دادند. به منظور بررسي ميزان خواب آلودگي از پرسش نامه اپوورث و براي بررسي آپنه خواب و خرخر کردن از يک مقياس ۴ درجه اي استفاده شده است.
نتايج: ميانگين سني افراد تحت مطالعه ۳۰ سال مي باشد و زنان %۶۲٫۳ جمعيت تحت مطالعه را تشکيل مي دادند. در اين مطالعه %۴۱ نمونه ها بر اساس معيار خواب آلودگي اپوورث نمره بالاتر از ۶ کسب نموده و %۱۳٫۹ آن ها داراي خواب آلودگي وسيع روزانه بودند (نمره بالاتر از ۱۰). ميانگين نمره خواب آلودگي برابر ۶٫۲ با انحراف معيار ۳٫۸ گزارش شده و %۱٫۶ افراد بر اساس علايم مبتلا به آپنه خواب بودند. %۱۲ نمونه ها کم تر از ۶ ساعت در شبانه روز مي خوابيدند و ميانگين و ميانه زمان بيدار شدن از خواب، ساعت ۷ صبح مي باشد و بيش از %۴۰ افراد بعد از ساعت ۱۲ شب مي خوابند.
نتيجه گيري: با توجه به شيوع بالاي اختلالات خواب افزايش آگاهي افراد نسبت به اهميت مساله خواب و پيامدهاي ناشي از آن ضروري مي باشد.