مقاله بررسي الگوي فعاليت عضلاني کمربند شانه اي زنان در برخي تمرينات انتخابي رايج فيزيوتراپي اندام فوقاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در توانبخشي از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوي فعاليت عضلاني کمربند شانه اي زنان در برخي تمرينات انتخابي رايج فيزيوتراپي اندام فوقاني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکتروميوگرافي سطحي
مقاله الگوي فعاليت عضلاني
مقاله کمربند شانه اي
مقاله تمرينات رايج فيزيوتراپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متين مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: شاطرزاده يزدي محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتي مهيار
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از اين مطالعه بررسي الکتروميوگرافيک الگوي فعاليت عضلاني عضلات کمربند شانه اي خانم ها در برخي تمرينات عملکردي انتخابي اندام فوقاني که در فيزيوتراپي رايج مي باشند بود.
روش بررسي: اين تحقيق به صورت شبه تجربي بر روي يک گروه ۳۶ نفري از زنان سالم که به صورت در دسترس و به روش نمونه گيري ساده انتخاب شده بودند انجام شد. جهت ثبت فعاليت الکتريکي، الکترودهاي سطحي روي عضلات سينه اي بزرگ، ذوزنقه اي فوقاني، ذوزنقه اي مياني، تحت خاري، سه گوش قدامي، سه گوش مياني و سه گوش خلفي قرار گرفتند. از افراد خواسته شد ۶ تمرين عملکردي را که شامل تمرينات دور کردن بازو در دو صفحه فرونتال و اسکاپولار، دي ۲ اف، دي ۲ اي، تري پاد و پرس آپ بودند، به طور تصادفي انجام دهند. الگوي فعاليت عضلاني در دو حوزه زماني، زمان شروع به فعاليت و زمان به حداکثر رسيدن فعاليت و حوزه سطح فعاليت، با استفاده از شاخص الکتروميوگرافي يکپارچه نرمال شده (NIEMG) بررسي شد. روش آماري استفاده شده در اين تحقيق تحليل واريانس براي اندازه هاي تکراري بود.
يافته ها: عضله ذوزنقه اي فوقاني در اغلب قريب به اتفاق الگوهاي حرکتي مورد بررسي سريعترين عضله بکار گرفته شده و با حداکثر سطح فعاليت در مقايسه با ساير عضلات بود. رفتار عضله سينه اي بزرگ در هر دو حوزه زمان و سطح فعاليت وابسته به الگوي فعاليت انجام شده متغير بود. همچنين فعاليت عضلات سه گوش قدامي و خلفي در برخي از الگوهاي حرکتي خصوصا الگوهاي حرکتي مايل مانند الگوي حرکتي دور کردن بازو در صفحه اسکاپولار و يا محوري مانند الگوهاي حرکتي دي ۲ اف و دي ۲ اي سطح فعاليت بالايي داشت. عضله سه گوش مياني در کليه الگوهاي حرکتي به عنوان يک عضله حرکت دهنده اصلي عمل کرده و ذوزنقه اي مياني و تحت خاري هم تقريبا در کليه الگوهاي حرکتي رفتار تقريبا مشابهي از خود نشان مي دادند.
نتيجه گيري: رفتار عضله ذوزنقه اي فوقاني وابسته به شکل الگوي حرکتي نمي باشد، در حالي که عضله سينه اي بزرگ وابسته به الگوي حرکتي مي باشد. فعاليت عضلات سه گوش قدامي و خلفي وابسته به راستاي انجام الگوي حرکتي و سه گوش مياني وابسته به جابجايي مفصل هدف در الگوي حرکتي مي باشد و عضلات ذوزنقه اي مياني و تحت خاري نيز به عنوان عضلات ثبات دهنده – هدايت کننده وابستگي به الگوي فعاليت عضلاني ندارند.