مقاله بررسي الگوي مصرف مواد غذايي و وضعيت چاقي دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکي مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۷۷ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوي مصرف مواد غذايي و وضعيت چاقي دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکي مازندران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بسامد غذايي
مقاله چاقي
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور رضاعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نيا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه چاقي به عنوان يکي از عواملي که مي تواند بر کيفيت زندگي نقش داشته باشد، شناخته شده است. لذا هدف از انجام مطالعه حاضر بررسي الگوي مصرف مواد غذايي و وضعيت چاقي در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکي مازندران بوده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع مقطعي- تحليلي بوده که بر روي ۱۱۶ نفر از دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکي مازندران انجام شد. انتخاب نمونه ها بصورت تصادفي سيستماتيک و بسامد غذايي با استفاده از پرسشنامه  (Food frequency questionnaire; FFQ) به صورت مصاحبه تکميل و جمع آوري شد. اطلاعات بدست آمده به کمک نرم افزارهاي Excel  و SPSS و آزمون آماري ANOVA و T-test تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه ميانگين وزن و قد نمونه ها بترتيب ۶۰٫۴ کيلوگرم و ۱۶۰ سانتي متر بود. بر اساس نمايه توده بدني، ۲۱٫۱ درصد کل نمونه ها کم وزن، ۵۱٫۷ درصد داراي وزن طبيعي و ۲۹٫۳ درصد داراي اضافه وزن و ۶٫۹ درصد چاق بودند. نسبت دور کمر به دور باسن در ۴۹٫۱ درصد کل دانشجويان بيشتر از ۰٫۸ بود که اين افراد مبتلا به چاقي شکمي بودند.
استنتاج: نتايج نشان مي دهد که شيوع اضافه وزن و چاقي و دريافت بيشتر انرژي، کربوهيدرات در افراد در نمونه هاي مورد بررسي نسبتا بالاست. لذا بايد توجه و امکانات بيشتري جهت آموزش دانشجويان در مورد رژيم غذایي مناسب اختصاص يابد.