مقاله بررسي الگوي مصرف نان در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۲ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوي مصرف نان در ايران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي مصرف
مقاله نان
مقاله خانوار شهري
مقاله خانوار روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري خليل
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي پور الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نان مهم ترين تامين کننده کالري دريافتي خانوارهاي شهري و روستايي کشور است. براي نان مصرفي خانوارهاي ايراني ساليانه يارانه زيادي پرداخت مي گردد. اين امر باعث گرديده سهم هزينه اي نان در سبد خوراکي و غيرخوراکي خانوارها بسيار پايين باشد. از طرف ديگر ادامه اين روند با توجه به محدوديت هاي بودجه دولت و عدم کارايي هاي نظام توليد، توزيع و مصرف نان مساله ساز شده است. دولت حذف اين يارانه ها را در دستور کار دارد. با توجه به اين مساله تبيين جايگاه نان در سبد مصرفي خانوار ضروري است. لذا در اين مقاله با استفاده از معيارهايي چون سهم کالا در مخارج خانوار، کشش درآمدي کالا، سهم دهک هاي مختلف درآمدي از کل مخارج جامعه، ميزان اثربخشي کالا در تامين انرژي مورد نياز انسان، الگوي مصرف نان در ايران بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد كه نان كالايي ضروري براي خانوارهاي شهري و روستايي بوده كه با توجه به پرداخت يارانه هاي نامحدود به آن سهم اندكي در مخارج خوراكي خانوارها دارد. همچنين توزيع مصرف نان در بين گروه هاي مختلف درآمدي تقريبا متعادل است.