مقاله بررسي الگوي مقاومت دارويي در گونه هاي کانديدايي جدا شده از بيماران مبتلا به واژينيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۴۰ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوي مقاومت دارويي در گونه هاي کانديدايي جدا شده از بيماران مبتلا به واژينيت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ولوواژينيت کانديدايي
مقاله الگوي مقاومت دارويي
مقاله گونه هاي کانديدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتي مهربان
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي نيا سميه
جناب آقای / سرکار خانم: فرومدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بلوري فروزان
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقي لامع
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان ‌پرست سيدامير
جناب آقای / سرکار خانم: حقاني حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ولوواژينيت کانديدايي (VVC)، عفونت دستگاه تناسلي زنان است که در اثر رشد بيش از حد کانديداها به خصوص کانديداآلبيکنس ايجاد مي شود و گاهي ممکن است به صورت عودکننده باشد. تجويز طولاني مدت داروهاي متداول سبب ايجاد مقاومت دارويي مي شود. بنابراين آگاهي از الگوي مقاومت دارويي کانديداهاي جداشده از واژينيت در برابر داروهاي متداول ضدکانديدايي براي درمان صحيح موارد عودکننده ضرورت دارد. هدف از اين پژوهش بررسي الگوي مقاومت دارويي در گونه هاي کانديدايي جداشده از بيماران مبتلا به واژينيت کانديدايي بود.
روش بررسي: اين مطالعه يک روش آزمايشگاهي ـ توصيفي بود که بر روي ۱۵۰ بيمار مشکوک انجام شد. نمونه ها مورد آزمايش مستقيم قرار گرفتند. کشت و آزمايش هاي تکميلي براي شناسايي گونه هاي مختلف کانديدا از قبيل کشت روي کانديدا کروم آگار، جرم تيوب، بررسي حساسيت به سيکلوهگزميد، تست دما و آزمايش جذب قندها (API 20) قرار گرفتند و سپس بر روي آن ها اثر داروهاي متداول ازولي به روش ميکرو دايلوشن براث آزمايش شد و نتايج بر اساس فراواني بيان شد.
يافته ها: از۱۵۰ نمونه مورد آزمايش، روي هم ۸۰ مورد واژينيت کانديدايي بودند که عامل آن به ترتيب فراواني عبارتند از کانديداآلبيکنس، گلابراتا، پاراپسيلوزيس، کروزئي و گيلرموندي. ازنظر اثر داروها ايميدازول ها (کتوکونازول، کلوتريمازول، مايکونازول) از تري آزول ها (فلوکونازول) موثرتر بودند.
نتيجه گيري: مقاومت گونه هاي کانديداي جداشده از بيماران مبتلا به واژينيت کانديدايي نسبت به داروهاي ضدقارچي مختلف، متفاوت است.