مقاله بررسي الگوي مکاني درختان طي مراحل تحولي جنگل در توده هاي دست نخورده راش (Fagus orientalis Lipsky) در کلاردشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۳۲۲ تا ۳۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوي مکاني درختان طي مراحل تحولي جنگل در توده هاي دست نخورده راش (Fagus orientalis Lipsky) در کلاردشت
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي مکاني
مقاله مراحل تحولي
مقاله تابع K رايپلي
مقاله توده دست نخورده
مقاله راش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ثاقب طالبي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: حسني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از آشکارترين جنبه هاي ساختار يک توده جنگلي، الگوي مکاني يا نحوه توزيع درختان در آن است. تعيين الگوي مکاني درختان در هر مرحله تحولي، پويايي (dynamic) جنگل را در طول زمان نشان داده و مي تواند اطلاعات مفيدي در مورد فرايندهاي طبيعي به ويژه در جنگلهاي ناهمسال در اختيار قرار دهد. به اين منظور سه قطعه يک هکتاري به ابعاد ۱۰۰×۱۰۰ متر در سه مرحله تحولي اوليه (initial)، بلوغ (اوج؛ ptimal) و پوسيدگي (تخريب؛ decay) در يک جنگل طبيعي دست نخورده راش در منطقه کلاردشت انتخاب شد. سپس در داخل اين قطعات، مختصات کليه درختان قطورتر از ۷٫۵ سانتي متر به روش فاصله- آزيموت تعيين گرديد و در نهايت الگوي مکاني درختان با استفاده از تابع K رايپلي تجزيه و تحليل شد. نتايج اين بررسي نشان داد که در حالي که تعداد درختان از مرحله اوليه تا پوسيدگي رو به کاهش مي گذارد، الگوي پراکنش درختان در مراحل اوليه، بلوغ و پوسيدگي به ترتيب خوشه اي شديد، تصادفي و خوشه اي ضعيف است. نتايج اين تحقيق، کاربرد آمار مکاني را در بررسي الگوي مکاني درختان نشان مي دهد. عقيده بر اين است که مديران جنگل براي آگاهي از فرايندهاي طبيعي در جنگل، به چنين اطلاعاتي از توده هاي دست نخورده به عنوان يک کليد راهنما براي مديريت بهتر جنگلها احتياج دارند تا همگام با طبيعت در ساير توده هاي تحت مديريت عمل کنند و به مديريت پايدار اکوسيستم هاي طبيعي بپردازند.