مقاله بررسي امكان استفاده از آب هاي لب شور زيرزميني جهت پرورش مولدين قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) و ارزيابي كيفيت اسپرم و تخمک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي امكان استفاده از آب هاي لب شور زيرزميني جهت پرورش مولدين قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) و ارزيابي كيفيت اسپرم و تخمک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب لب شور زيرزميني
مقاله بافق
مقاله قزل آلاي رنگين کمان
مقاله مولد
مقاله ياسوج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سرسنگي علي آباد حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري حصني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: گرجي پور عين اله
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: بيطرف احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مشايي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي پور فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين آزمايش با توجه به وجود استعدادهاي فراوان آبزي پروري با استفاده از منابع آب لب شور زيرزميني خصوصا در نواحي مرکزي ايران و رشد سريع تر گنادهاي ماهيان قزل آلاي رنگين کمان در آب لب شور و اهميت تاثير عوامل محيطي بر کيفيت گنادها، امکان سازگاري ماهيان قزل آلاي رنگين کمان بالغ در آب هاي لب شور زيرزميني مطالعه و کيفيت تخمک و اسپرم ماهيان بررسي شد. مولدين براي مدت ۶ ماه در آب لب شور زيرزميني منطقه بافق با شوري ۱۱٫۵ گرم در ليتر و آب شيرين منطقه ياسوج نگهداري شدند. نگهداري مولدين در منطقه بافق تفاوت قابل توجه و معني داري بر شاخص هاي رشد (وزن، طول و شاخص وضعيت) نداشت در حالي که کيفيت گنادها مطلوب و به طور معني داري بهتر از منطقه ياسوج بود. بنابراين با توجه به نتايج بدست آمده پرورش مولدين در آب ها لب شور زيرزميني درصورت تامين شرايط دمايي مناسب سودمند خواهد بود.